Kom nog eens terug; always under construction!

 

Applets

 

HOT POTATOES

Getallen ordenen

Procent, breuk, decimaal getal

Procent en getal

Uitleg en demo

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

Herhaling: Verhoudingen (zie klas 1 hoofdstuk 2) en Rekenen met verhoudingstabellen
Verhoudingstabellen herkennen
Rekenen via de 1
Percentages berekenen
Van procenten naar aantallen omrekenen

Rekenen met verhoudingstabellen
Zelf verhoudingstabellen maken bij een berekening
Vergelijken
met tabellen
Procentberekeningen
uitvoeren

Van procenten naar aantallen rekenen

Van aantallen naar procenten rekenen

Rekenen met decimale getallen (= kommagetallen)

Rekenen met percentages

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

'gewone' breuk  |  breukstreep  |  B.T.W. decimale getallen  |  exclusief  |  inclusief korting  |  percentage  |  procenten  |  verhoudingstabel

factor  |  kruisproduct

Lezen:           Opdrachten goed lezen; bijv.: 'Rond af op .. decimalen', enz..

Berekeningen: Zonder een gevraagde berekening krijg je geen punten !!

Afronden:     Vermeld het voorgaande 'tussenantwoord' met tenminste één decimaal méér; handig bij het narekenen

Notatie:          Zet correcte  '%-tekens'  en gebruik indien nodig het  'afrond-teken' ().

Deel <=> geheel: ¾ deel van 80= ...
       ¾        X       80= ...   Met behulp van je rekenmachine deze som eenvoudig op te lossen!
              (3
: 4 x 80=  60)

Kruisproduct: Een kruis(je) ziet er als volgt uit: X 
Het
product is een vermenigvuldiging; een keer (X)-som
'De getallen die schuin tegenover elkaar staan vermenigvuldig je met elkaar.
Vervolgens deel je het antwoord door het derde getal'

KRUISPRODUCT


=


 

  

Bewerkingen

Met rekenen worden bewerkingen (operaties) op getallen uitgevoerd.

Mogelijke bewerkingen zijn:

optellen ( + ),  aftrekken ( - ), vermenigvuldigen ( x of  * ), delen ( : of   /  ),
machtsverheffen en worteltrekken (   )
.

 

BEWERKING OMSCHRIJVING SYMBOOL UITKOMST
optellen erbij, plus de som
aftrekken eraf, min het verschil
vermenigvuldigen
(herhaald optellen)
keer of   het product
delen delen of  / het quotiënt
machtsverheffen . de macht
worteltrekken . de wortel

Percentage Calculator

Hoeveel is % van ?

Hoeveel  procent is van ?

%

is % van .....?

Spelling:  B.T.W. (Belasting Toegevoegde Waarde),

Notatie:         Breuken óp de schrijflijn noteren (binnen één hokje)
Zet komma's bij decimale getallen; dus géén punten!! (punten gebruik je bij de 1.000-tallen)

Opdrachten: Opdrachten goed lezen;
bijv. 'Rond je antwoord af op twee decimalen'  of  'Geef de berekening erbij'

Tabel:             Zet pijlen bij élke verhoudingstabel
Zet vooraan (of bovenaan) élke tabel wat de getallen betekenen.  Deze omschrijvingen mag je afkorten, als bij het eindantwoord maar duidelijk wordt wat de afkortingen betekenen.
Bij het vergelijken van tabellen bij élke tabel noteren waar het om gaat (bijv. Al, Dreft, Vizir of rietsuiker, suikerklontjes, basterdsuiker)

Eindantwoord:  Duidelijk formuleren; vermijd niet-officiële afkortingen.
Zet er bij wat het is; om welke maateenheid gaat het? (kg, cm, kubusjes, enz.)
Geef met een 'afrondteken' () aan of het eindantwoord afgerond is
Bij schema's, tabellen en grafieken moet je het eindantwoord apart formuleren

Formulering conclusie:   Formuleringen van conclusies leveren vaak extra punten op; probeer kort en krachtig te formuleren.
Bij vergelijken van prijzen van producten met behulp van tabellen, béide bedragen (gewichten) in je antwoord verwerken en uitleggen waarom je tot deze keuze bent gekomen

Voorbeeld:     WIE     

     WAT

WAAROM

Pindakaas 

is goedkoper (dan chocopasta) €1,25 tegen €1,30