Kom nog eens terug; always under construction!

 

Applets

Verhoudingen

 

Oefenopgaven

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

Rekenen met verhoudingstabellen

Verhoudingstabellen herkennen

Rekenen via de 1

Percentages berekenen

Van procenten naar aantallen omrekenen

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

BTW  |  percentage  |  procent schaal  |  verhouding  |  verhoudingstabel

Theorie

Index VMBO (Word)

Verhouding: Probeer een verhouding in zo klein mogelijke getallen te schrijven (=vereenvoudigen)
Meng bijvoorbeeld 2 glazen siroop en 8 glazen water.  De verhouding is dan 2 staat tot 8.
Na vereenvoudiging is deze verhouding 1 staat tot 4 (verhouding 1 op 4 of verhouding 1 : 4)

Verhoudingstabel:  In een verhoudingstabel kun je 'van links naar rechts' maar ook 'van boven naar beneden' met HETZELFDE getal vermenigvuldigen of delen.
In een verhoudingstabel NIET met optellen of aftrekken werken!!
Vaak is het handig om via de 1 te rekenen

Spelling:        breedte, tabel, tabellen, 

Tabellen:       Tabellijnen over de roosterlijnen tekenen.
De tabellen van onze methode zien er uit als een 'harkje'; er hoeft dus géén kader omheen getrokken te worden
(= lijkt net een gevangenis met tralies)

Maak een tabel altijd enkele hokjes te lang; dat is handig als je onverwacht extra berekeningen moet maken
Teken álle tabellijnen van een verhoudingstabel.  Voorlopig moet de lange horizontale lijn met geo getekend worden;
de verticale lijntjes mogen zónder geo getekend worden.

Schrijf de betekenis van de getallen vóór (of bóven) élke tabel (je mag met afkortingen werken)
Zet pijlen (geen boogjes) bij 'elke' verhoudingstabel
Alleen als er sprake is van een regelmatige stapgrootte bij verhoudingstabellen is
de pijl met etiket áchter een tabel 'verplicht'

Eindantwoorden:  Bij tabellen het gevraagde eindantwoord apart noteren
Zet er bij wat het is; goed formuleren

Schaal:           Let op de notatie van de schaalverdeling; zet het woordje 'schaal' erbij!
De schaal wordt meestal in cm gegeven, maar dat hoor je er niet bij te schrijven
(bijv.   schaal 1 cm  :  125.000 cm   noteer je als   schaal 1  :  125.000 )
Het voorste getal is altijd een heel getal; vaak is het eerste getal een 1

Tekenen:       Probeer plattegronden zoveel mogelijk over de roosterlijnen te tekenen (met potlood en geo natuurlijk)
Zet maten bij de lijnen: als de lengte van lijnstukken bekend is, dan deze in het midden van een lijnstuk bij schrijven.

 

Procenten rekenhulp

Hoeveel is %  van ?             Antwoord: