Kom nog eens terug; always under construction!

 

Applets

Wiskundewijzer(zoek in Index bij vergroten/verkleinen)
(zoek in Inhoud en open de map ruimtelijke vormen voor vergroten/verkleinen)

Wiskundewijzer(zoek in Index bij Schaal)
(zoek in Inhoud > Rekenen > Schaal

Oefenopgaven

Schaal (hotpot)

Geogebra

Uitleg en demo

Uitrekken / vergroten (5 pagina's)

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

De vergrotingsfactor berekenen bij een vergroting

Onbekende maten berekenen van een vergroting

Schaalberekeningen maken

Omtrek van een vergroting berekenen

Oppervlakte van een vergroting berekenen

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

Factor  |  Factor berekenen Oppervlaktevergroting  |  Schaal Schaal berekenen  |  Vergroten

gelijkvormige figuren  |  overeenkomstige hoeken  |  construŽren

Factor:           De vergrotingsfactor is altijd een 'keer'-getal
Soms kun je de factor berekenen met een deelsom in de tegenovergestelde richting.
Controleer altijd eerst of er wel sprake is van een echte vergroting; zijn Šlle richtingen met dezelfde factor vergroot?  Anders is niet sprake van een vergroting, maar van een 'verminking' (bijv. bij lachspiegels)

Vergroting <=> verkleining: Ook als een kopie kleiner is dan het origineel spreken wij in de wiskunde van een vergroting;
de factor van een dergelijke 'vergroting' is dan een breuk en ligt tussen de 0 en de 1 (bijv. factor 0,5)

Metriek stelsel: Ook bij dit hoofdstuk dienen de schema's van het metrieke stelsel goed beheerst te worden.

Vermelding gegevens:  Schrijf de gebruikte schaal bij de berekening

Maten:            Zet de lengten bij alle lijnstukken van je tekening.

Eindantwoorden:  Zet bij het antwoord wat het is, bijv.: schaal 1 : 125.000 of factor 4