Kom nog eens terug; always under construction!

 

Applets

 

Oefenopgaven

Geogebra

Inklemmen

Inklemmen

 

UITLEG EN DEMO

Inklemmen

Inklemmen

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

- Verbanden beschrijven

- Werken met dubbele tabellen

- Vergelijken  met formules

-                      met grafieken

-                      met tabellen

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

balans  |  omslagpunt  |  dubbele tabel 

tabel of grafiek

verband  | 

vergelijken met formules  |  vergelijken met grafieken  |  vergelijken met tabellen

Herhaling

Verbanden:   In de wiskunde spreken we ook wel van relaties, verhoudingen of betrekkingen.
Liefdesrelaties tussen mensen worden hier niet behandeld (jammer hè !?).
Verschillende wetenschappen proberen de relatie tussen waargenomen verschijnselen te verklaren en 'oorzaak - gevolg' vast te leggen in een formule.
In de wiskunde wordt gesproken van een relatie als een verband tussen twee grootheden (bijv.: tijd - afstand, leeftijd - inkomen, tijd - temperatuur,
aantal - kosten, snelheid - remweg, aantal - kosten).
Wiskundige verbanden kun je duidelijk ma
ken met een:

pijlenketting, een formule, een tabel of met een grafiek

Een tabel is handig, als de precieze getallen worden vergeleken.  Een grafiek is erg overzichtelijk omdat dan het stijgen, het dalen en het snijden goed zichtbaar worden.

De waarden van beide assen (of de IN en UIT van een rekenpijl of pijlenketting) hebben met elkaar te maken; ze zijn van elkaar afhankelijk; zijn met elkaar verbonden

Bijv.: de lengte van een brandende kaars is afhankelijk van de tijd(sduur); deze verhouding tussen tijd en lengte noemen we een verband

Meer ...

Regel zoeken:       zie Regels ontdekken

Tabel:                      zie Formules

Lineair:                   zie Formules

Startgetal:             Soms begint een tabel niet met het getal 0.  Je moet dan zelf nagaan of de bijhorende grafiek ook bij de verticale as
    moet beginnen.  Let er op dat een lineaire grafiek kaarsrecht wordt doorgetrokken

Dubbele tabel:      Zorg voor extra ruimte tussen beide rijen / tabellen
Van de hoeveelheid getallen is het omslagpunt (= snijpunt van de grafieken) meestal het belangrijkst;
deze moet extra opvallen.  Zet daarom een 'ovaal' als waarden gelijk zijn in beide tabellen; in alle andere gevallen zet je een 'kruis' bij het omslagpunt.
Iedere tabelrij vooraan benoemen; in één oogopslag moet duidelijk zijn waar elke rij bij hoort

 

 

 

Meerdere grafieken:  Om meerdere grafieken met elkaar te kunnen vergelijken is het handig om ze in hetzelfde assenstelsel te tekenen.  Overeenkomsten (snijpunten) en verschillen zijn dan goed te zien.
Bij meerdere grafieken in één assenstelsel, beiden aan het eind van de grafiek benoemen; in één oogopslag moet duidelijk zijn waar elke grafiek bij hoort.

 

kaarsen vergelijken

met dubbele tabel en een assenstelsel

 

 

 

taxi-tarieven vergelijken

met dubbele tabel en een assenstelsel