Spreuk met een knipoog:  " Gokken is slecht ! ...   Wedden?"

 

Applets

Kun je schatten?  (BaO)

Schatten: Oefeningen via Rekenweb (BaO)

Oefenopgaven

Oefensite Kennisbasistoets Rekenen

 

HOT POTATOES

Schatten:  volumematen

Meten en schatten

Schattend rekenen

UITLEG & DEMO

YOU TUBE

Schatten (zijn mijn leerlingen als zij het huiswerk gemaakt hebben)

Rekenen met handige maten (Mod. Wisk)

Schattend rekenen

Schatten klas 1

Schatten of exact antwoord?

Afronden en schatten

Meten en schatten 1

Meten en schatten 2

Meten en schatten

Schattend rekenen

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

De lengte(breedte) en de hoogte van een voorwerp schatten met behulp van handige maten

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

handige maten schatten

Schattend rekenen:  Bij schattend rekenen reken je met gemakkelijke en afgeronde getallen uit wat ongeveer () de uitkomst is.
Hierdoor krijg je snel een globaal beeld wat de uitkomst zal zijn.
Ook als je een berekening met een rekenmachine uitvoert, is het verstandig het antwoord globaal te controleren; een tikfout of kommafout is snel gemaakt!

-teken:       Een schatting geef je aan met een -teken.  Dit 'afrond'teken betekent 'is ongeveer gelijk aan'. 
Hieraan kun je zien dat het eindantwoord niet nauwkeurig is; het gaat om een benadering.

Belang schattend rekenen:
- het vergroot de maatschappelijke redzaamheid,
- draagt bij tot gecijferdheid,
- speelt een ondersteunende rol bij precies rekenen.

Schattend rekenen

Schatten is niet hetzelfde als gokken.  Bij gokken doe je zomaar wat; een 'slag in de lucht' / 'op goed geluk'.
Echter, het antwoord van een schatting moet je kunnen uitleggen.  Om (goed) te kunnen schatten moet je dus toch rekenen!

Bij het schattend rekenen moet je met behulp van een berekening kunnen uitleggen hoe jij aan je antwoord bent gekomen;
probeer daarbij steeds een situatie te bedenken waarmee je kunt vergelijken en waarvan de maten ongeveer bekend zijn.
Vermeld bij de uitwerking waarmee jij hebt vergeleken of welke 'handige maten' (referentiematen) jij hebt gebruikt.
Deze maten zijn vuistregels; zij geven bij benadering een praktische maat (afgerond) waar handig mee gerekend kan worden.

Bij het berekenen van de hoogte van een gebouw, kun je het aantal verdiepingen tellen.
Als etagehoogte rekenen wij gemiddeld 3 meter.
Een flat met 7 etages is dan ongeveer 21 meter hoog (7 x 3 = 21)

 

Handige matenzorg dat je deze uit je hoofd kent!

- gem. wandelsnelheid is 5 kilometer per uur; stevig doorlopen is 6 km/uur

- gem.  fietssnelheid is 18 kilometer per uur (fietsen gaat dus ruim 3x sneller dan wandelen !)

- deurhoogte: 2 meter, deurbreedte: 1 meter

- etagehoogte (hoogte van een verdieping) is 3 meter

(bovenstaande maten moet je halverwege klas 1 uit je hoofd kennen !)

- lengte personenauto: 4,5 m; tussenruimte bij twee auto's in een file: 2,5 m
- gewicht volwassene: 80 kilo;   lengte volwassene: 1,80 meter
- stapgrootte:  0,75 m
- afstand pink - duim: 20 cm
- voetbalveld: 100 bij 50 meter (deze maten kunnen sterk variëren)
- gewone- / standaardemmer: 10 liter
- aantal inwoners van Nederland: 17 miljoen  (sinds april 2016  |  17,48 miljoen in 07/01/2021)

Aanname:       Een aanname is iets wat je denkt of vindt zonder het zeker te weten.
Synoniemen:  veronderstelling, vooronderstelling, (hypo)these

Aannames en oordelen:  Je doet een aanname, vaak in je hoofd en vervolgens ga je op zoek naar het antwoord op die aanname.
Maar omdat het proces zich in je hoofd afspeelt, gaan we vaak ook in ons hoofd op zoek naar dat antwoord.
Hier schuilt het gevaar, want in plaats van dat we buiten onszelf naar het antwoord zoeken, maken we veelal zelf een antwoord (één-richtings-verkeer) om onze aanname te bevestigen en dan heb je de poppen aan het dansen.
Communicatie (twee-richtings-verkeer) is altijd erg belangrijk; stel vragen. Van vragen wordt je wijs!

ANNA:  Altijd Navragen Nooit Aannemen    of     smeer je NIVEA:  Nooit Invullen Voor Een Ander

Dus altijd vragen i.p.v. oordelen

Exact:         Het tegenovergestelde van ongeveer () is exact (=).  Exact betekent dat het antwoord heel precies/nauwkeurig moet worden berekend.  Er mag dan niet geschat worden, maar elke tussenstap moet met een berekening uitgelegd worden.
In principe mag je alleen het eindantwoord afronden; bij tussenantwoorden moeten de geheugenknoppen van de rekenmachine worden gebruikt.

Schetsen:       Vaak is het verstandig eerst een eenvoudige schets te maken en alle maten bij de verschillende hoeken en lijnstukken te schrijven.  Je kunt daar een apart kladblaadje voor gebruiken, maar het mag ook bovenaan je uitwerking geschetst worden.  Werk altijd netjes en overzichtelijk.

Gegevens:    Vermeld alle gebruikte formules, metrieke stelsel of handige maten bovenaan de uitwerkingen.
Ook al s je een antwoord moet schatten de gebruikte vaste gegevens (handige maten) verkort noteren
(bijv. gem. fietssnelheid = 18 km/u, gem. wandeltempo = 5 km/u, etagehoogte = 3 mtr, enz.)
Bij het omrekenen van lengtematen of oppervlaktematen altijd het gebruikte (of deel van het) metrieke stelsel bijschrijven.
Een gebruikte formule of 'deel'kettinkje (metriek stelsel) hoeft maar één keer per opgave bijgeschreven te worden.

Eindantwoorden: Eindantwoorden goed (apart van de berekening) formuleren; let op de juiste maateenheid.

KENNISVRAGEN: (Klik op het vraagteken; klik nogmaals om antwoorden weer te verbergen)

 

HANDIGE MATEN

gemiddelde wandeltempo:     ? 

gemiddelde fietssnelheid:     ? 

gemiddelde etagehoogte:     ? 

gem. lengte volwassene:     ? 

deurhoogte:     ? 

deurbreedte:     ? 

stapgrootte:     ? 

aantal inwoners van Nederland:   ?