Waar is het groene grensvlak?
Vooraan of achteraan de kubus?
Als je blijft kijken zul je merken dat het een paar keer verandert.

Applets

Aanzichten

Isometric Drawing Tool  (3D-bouwen)  (e)

Huisjes bouwen met bovenaanzichten

Huisjes draaien

Profielen bekijken

 Vlakken kleuren

Aanzichten raden

Kubushuisjes

Kubushuisjes bouwen

Bouwen met blokken

Muurtje bouwen

Aanzichten nabouwen

Aanzichten van ruimtefiguren

Vlakken kleuren 1| Vlakken kleuren 2

Draaibank

Kubussen tellen  (e)

 

Onmogelijke figuren

Onfiguur

Het klokhuis

Optische illusies

Optische illusies

Illusies: Jouw pagina

Webquest: Optische illusies

Optische illusies (>>wiskunde>>optische illusies)

Onmogelijke figuren

Onmogelijke Illusie (e)

Onmogelijke figuren

Visuele illusies

Meer: Optische illusies (Google)

 

Animaties

Draaiende kubus (A) (e)

Kubus bewegend logo (A) (e)

Diverse ruimtelichamen (A) (fr)
(kijk bij: Géo Dinamique, Les solides, ...)

Necker Kubus

 

 

Wiskunstig & M.C. Escher 

Klik hier voor Escher links en kijk onder 'Wiskunstig'

Bouwplaten en uitslagen

Doorzien 4 (internetversie)

Alle uitslagen van een kubus

Alle uitslagen kubus (A) 

Uitslagen kubus 

Kubusuitslagen aanvullen

Eigenschappen ruimtefiguren

Uitslagen herkennen

Printbare ruimtefiguren

Uitslagen van een kubus

Kubus  |  Veelvlakken

Kubussen tellen  (e)

Bouwplaten kubus

Bouwplaten 3D-figuren

Bouwplaten & uitslagen (e)

Bouwplaten maken

Bouwplaten van piramides

div. ruimtefiguren en uitslagen (frans)

Elf Uitslagen van een kubus

Mathocollege (kies Geo Dynamique)

Vijf ruimtefiguren 4 tot 12 grensvlakken

Bouwplaat voetbal

Wiskundewijzer

Bouwplaten en uitslagen

Doorzien 4 (internetversie)

Alle uitslagen van een kubus

Alle uitslagen kubus (A) 

Uitslagen kubus 

Kubusuitslagen aanvullen

Eigenschappen ruimtefiguren

Uitslagen herkennen

Uitslagen van een kubus

Kubus  |  Veelvlakken

Kubussen tellen  (e)

Bouwplaten kubus

Bouwplaten 3D-figuren

Bouwplaten & uitslagen (e)

Bouwplaten maken

div. ruimtefiguren en uitslagen (frans)

Elf Uitslagen van een kubus

Mathocollege(kies Geo Dynamique)

Vijf ruimtefiguren 4 tot 12 grensvlakken

Bouwplaat voetbal

Wiskundewijzer

Bouwplaten van veelvlakken

Oefenopgaven

Vragen beantwoorden

Ruimtefiguren  (meerkeuze) 

Uitslag en ruimtefiguur

Raadspel: figuren zoeken

Ruimtefiguren herkennen

Namen, vlakken, hoekpunten

Kies je antwoord

Veelvlakken beschrijven

Meetkundige lichamen (JClic)

Vierhoeken herkennen (meerkeuze)

Eigenschappen diagonalen (meerkeuze)

Kijklijnen

Kijklijnen piramides

Kijklijnen richtingsgevoel

Situaties met kijklijnen

Plaatsbepalen (Zoek de route)

Hoeken (Ratio)

H7 Opgaven Kijken naar ruimtefiguren (havo-vwo)

H7 Uitwerkingen Kijken naar ruimtefiguren (havo-vwo)

Zelftest

Kubushuisjes draaien

Aanzicht Vlakken kleuren 1

Aanzicht lVlakken kleuren 2

 Profielen draaien

HOT POTATOES

Aanzichten kubus 1

Aanzichten gestapelde kubussen 2

Aanzichten ruimtefiguren1

Ruimtefiguren 1

Ruimtefiguren 2

Ontvouwing ruimtefiguren

Delen van ruimtefiguren

Ontwikkeling van lichamen

Ruimtefiguren herkennen

Lichamen

Uitslagen

Ruimtefiguren

 

Meerkeuze

Ruimtefiguren beschrijven

 

 

GAMES

Balken

 

 

 

 

 

UITLEG & DEMO

Ruimtelijke figuren (Wikipedia)

Index Minkema College

Index Cals College

Bouwplaten en aanzichten

Drieaanzichten

Ruimtelijke figuren

Regelmatige veelvlakken

Ruimte om je heen

Indeling ruimtefiguren

Overzicht ruimtefiguren

You Tube

Tekenen van een balk of kubus

Kubustekenen in parallelprojectie

Uitslagen ruimtelijke figuren

Uitslagen 3d-figuren tekenen

Uitslagen en draadmodellen ruimtefiguren

Uitslagen ruimtelijke figuren

Uitslag prisma tekenen

Uitslag piramide tekenen

Oppervlakte ruimtefiguren

Oppervlakte uitslag kubus

Oppervlakte ruimtefiguren

Kubus vouwen

Piramide vouwen

Inleveropdracht 2

Inleveropdracht 2 Ruimtefiguren

Opblaasbare kubus

Downloads

Doorzien (zipfile)

Blockcad (Lego)

Opdracht

Praktische opdracht

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

- Vormen van vlakke figuren (of grensvlakken van ruimtefiguren) (her)kennen 

- Wiskundige ruimtefiguren (her)kennen

- Bijzondere kenmerken van ruimtefiguren benoemen (hoekpunten, ribben, vorm(en) grensvlakken)

- Aanzichten maken (voor- en zijaanzicht) van kubusbouwsels

- Bovenaanzichten maken van kubusbouwsels

- Verschillende uitslagen (bouwplaaten) maken van een kubus en balk, piramide

- Een uitslag maken van een cilinder, prisma

- Plaatsbepaling (fotograaf/tekenaar) met behulp van kijklijnen

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

vlakke figuren:  vierkant  |  rechthoek  |  driehoek  |  cirkel

ruimtefiguren:  kubus  |  balk piramide  |  cilinder  |  kegel  |  bol  |  prisma

aanzichten  |  bouwplaat  |  bovenaanzicht  |  grensvlakken  |  grondvlak  |  hoekpunt  |  kijklijnen  |  kubusbouwsel  |  perspectief plattegrond  |  ribbe(n)  |  ruimtefiguren (= '3D-figuren') (= '3D-figuren') (= '3D-figuren') uitslag  |  vlakke figuren (= '2D-figuren')  vouwlijnen  |  zijaanzichten  |  loodrecht  |  draadmodel  |  schaal

Hoek:            

Geodriehoek: Voor het maken van evenwijdige lijnen en haakse- / loodrechte hoeken is de geo onmisbaar.
We herhalen de eerder geleerde vaardigheden.  Controleer of je geo na een half jaar nog afdoende bruikbaar is, want soms zijn de lijnen en teksten te flets geworden!!

Uitslag <=> Bouwplaat: Een bouwplaat heeft plakstrookjes en een uitslag niet.
Goed lezen welke van de twee er gevraagd wordt in de opdracht!

 

(zoek onder Inhoudsopgave en open de map Ruimtelijke vormen voor aanzichten, uitslagen en bouwplaten)

 

Spelling:        kubus, kubussen (het zijn géén kubesjes!), piramide, aanzicht / aanzichten (niet: aangezicht)
rechthoekig ('langwerpig' en 'langhoekig' zijn onjuist!)

Tekenen:       Tekenen met potlood en geo
Maak bij het tekenen van rechte lijnen en haakse hoeken zoveel mogelijk gebruik van de roosterlijnen
Ribben
van een ruimtefiguur die niet rechtstreeks zichtbaar zijn als streepjeslijnen tekenen (draadmodel)
Kijklijnen
als doorgetrokken lijnen tekenen
Noteer de lengte bij de lijnstukken als deze bekend zijn (zet maten)

Bovenaanzicht: Geef in een bovenaanzicht (plattegrond) van een kubusbouwsel altijd aan hoe hoog de stapelhoogten zijn.

Formulering eindantwoorden: 'Zet er altijd bij wat het is'
(bijv.: richting 3, figuur 3, uitslag 3, 3 hoekpunten, aanzicht 3, 3 kubusjes, enz. )

Notatie aanzichten:  Noteer met hoofdletters  midden onder het aanzicht van een kubusbouwsel welk aanzicht het is (het liefst met hoofdletters!);
vooraanzicht (VA),   achteraanzicht (AA),   linkeraanzicht (LA),   rechteraanzicht (RA),   onderaanzicht (OA),   bovenaanzicht (BA),
Met windrichtingen: noordaanzicht (NA),   oostaanzicht (OA),   zuidaanzicht (ZA),   westaanzicht (WA). 

 

Klik op voorbeeld Blockcad inleverwerkstuk om deze te vergroten

    (door Michel K. 2008 m.b.v. Blockcad)

 

KENNISVRAGEN:

Zijn de volgende figuren vlakke figuren (2D) zijn of ruimtefiguren (3D) ?

  2D 3D
  1)  vierkant
  2)  kubus
  3)  driehoek
  4)  cirkel
  5)  balk
  6)  piramide
  7)  bol
  8)  rechthoek
  9)  cilinder
10)  prisma


KENNISVRAGEN: (Klik op het vraagteken; klik nogmaals om antwoorden weer te verbergen)

 

Ruimtefiguren beschrijven

 
naam ruimtefiguur    ?    ?    ?    ? 
aantal grensvlakken    ?    ?    ?    ? 
aantal ribben    ?    ?    ?    ? 
aantal hoekpunten    ?    ?    ?    ? 

vorm(en) aanzichten

  ?    ?  /
   ? 
  ?  /
   ? 
  ?  /
    ?