Waar is het groene grensvlak?
Vooraan of achteraan de kubus?
Als je blijft kijken zul je merken dat het een paar keer verandert.

Applets

Aanzichten

Isometric Drawing Tool  (3D-bouwen)  (e)

Huisjes bouwen (vrij bouwen, nabouwen, silhouetten, bovenaanzicht, draaien)

Oefenen met blokken

Blokkenhuizen nabouwen

Blokkenhuizen programmeren

Hoogtekaart invullen

Drie aanzichten

Tegels leggen

Aanzichten raden

Profielen draaien

Vlakken kleuren 1  |  Vlakken kleuren 2

Kubussen tellen  (e)

 

Onmogelijke figuren

Het klokhuis

Onmogelijke figuren

Illusies: Jouw pagina

Webquest: Optische illusies

Onmogelijke figuren

Onmogelijke Illusie (e)

Meer: Optische illusies (Google)

Animaties

Draaiende kubus (A) (e)

Diverse ruimtelichamen (A) (fr)
(kijk bij: Géo Dinamique, Les solides, ...)

 

Wiskunstig & M.C. Escher 

Klik hier voor Escher links en kijk onder 'Wiskunstig'

Bouwplaten en uitslagen

Doorzien 4 (internetversie)

Kubus  |  Veelvlakken

Alle kubusuitslagen

11 Kubusuitslagen (ggb) 

Ruimtefiguren en uitslagen (ggb)

Printbare ruimtefiguren

Bouwplaten & uitslagen (e)

Bouwplaten maken

Bouwplaten van piramides

div. ruimtefiguren en uitslagen (frans)

Elf Uitslagen van een kubus

Mathocollege (kies Geo Dynamique)

Vijf ruimtefiguren 4 tot 12 grensvlakken

Bouwplaat voetbal

Wiskundewijzer

Bouwplaten en uitslagen

Doorzien 4 (internetversie)

Alle uitslagen van een kubus

Kubus  |  Veelvlakken

Bouwplaten & uitslagen (e)

div. ruimtefiguren en uitslagen (frans)

Elf Uitslagen van een kubus

Mathocollege(kies Geo Dynamique)

Wiskundewijzer

Bouwplaten van veelvlakken

Oefenopgaven

Vragen beantwoorden

Ruimtefiguren herkennen

Meetkundige lichamen (JClic)

Vierhoeken herkennen (meerkeuze)

Eigenschappen diagonalen (meerkeuze)

Kijklijnen

Hoeken (Ratio)

Kijklijnen

Lijnen en hoeken

Kijklijnen (YT)

Kijklijnen en kijkhoeken

Kijklijnen en kijkhoeken

HOT POTATOES

Aanzichten kubus 1

Diverse ontvouwingen (ggb)

Ontwikkeling van lichamen

Ruimtefiguren herkennen

Lichamen

Uitslagen

Ruimtefiguren

 

Meerkeuze

Ruimtefiguren beschrijven

UITLEG & DEMO

Ruimtelijke figuren (Wikipedia)

Ruimtelijke figuren

Regelmatige veelvlakken

Overzicht ruimtefiguren

YouTube

Tekenen van een balk of kubus

Kubustekenen in parallelprojectie

Uitslagen ruimtelijke figuren

Ruimtefiguren

Uitslagen en draadmodellen ruimtefiguren

Uitslagen ruimtelijke figuren

Uitslag prisma tekenen

Uitslag piramide tekenen

Oppervlakte ruimtefiguren

Oppervlakte uitslag kubus

Oppervlakte ruimtefiguren

Kubus vouwen

Piramide vouwen

Ruimtefiguren en uitslagen (G&R)

Kijklijnen

Kijklijnen

 

 

Inleveropdracht 2

Inleveropdracht 2 Ruimtefiguren

Opblaasbare kubus (YT)

Downloads

Doorzien (zipfile)

Blockcad (Lego)

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

- Ruimtelijk inzicht verwerven

- Vormen van vlakke figuren (of grensvlakken van ruimtefiguren) (her)kennen en kunnen omschrijven 

- Wiskundige ruimtefiguren (her)kennen

- Bijzondere kenmerken van ruimtefiguren benoemen (hoekpunten, ribben, vorm(en) grensvlakken)

- Aanzichten maken (voor- en zijaanzicht) van kubusbouwsels

- Bovenaanzichten maken van kubusbouwsels

- Verschillende uitslagen (bouwplaten) maken van een kubus, balk, piramide en prisma

- Een uitslag maken van een cilinder, prisma

- Plaatsbepaling (fotograaf/tekenaar) met behulp van kijklijnen

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

vlakke figuren:  vierhoeken  |  vierkant  |  rechthoek  |  driehoek  |  cirkel  |  parallellogram  |  

ruimtefiguren:  kubus  |  balk piramide  |  cilinder  |  kegel  |  bol  |  prisma

aanzichten  |  bouwplaat  |  bovenaanzicht  |  diagonaal  |  grensvlakken  |  grondvlak  |  hoekpunt  |  kijklijnen  |  kubusbouwsel  |  perspectief plattegrond  |  rechte hoek  |  ribbe(n)  |  ruimtefiguren (= '3D-figuren') (= '3D-figuren') (= '3D-figuren')uitslag  |  vlakken (plat/gebogen)  |  vlakke figuren (= '2D-figuren')  |  vouwlijnen  |  zijaanzichten  |  loodrecht  |  draadmodel  |  schaal  |  zijde

Hoek:            

Geodriehoek: Voor het maken van evenwijdige lijnen en haakse- / loodrechte hoeken is de geo onmisbaar.
We herhalen de eerder geleerde vaardigheden.  Controleer of je geo na een half jaar nog afdoende bruikbaar is, want soms zijn de lijnen en teksten te flets geworden!!

Uitslag <=> Bouwplaat: Een bouwplaat heeft plakstrookjes en een uitslag niet.
Goed lezen welke van de twee er gevraagd wordt in de opdracht!

 

(zoek onder Inhoudsopgave en open de map Ruimtelijke vormen voor aanzichten, uitslagen en bouwplaten)

 

Spelling:        kubus, kubussen (het zijn géén kubesjes!), piramide, aanzicht / aanzichten (niet: aangezicht)
rechthoekig ('langwerpig' en 'langhoekig' zijn onjuist!)

Tekenen:       Tekenen met potlood en geo
Maak bij het tekenen van rechte lijnen en haakse hoeken zoveel mogelijk gebruik van de roosterlijnen
Ribben van een ruimtefiguur die niet rechtstreeks zichtbaar zijn als streepjeslijnen tekenen (draadmodel)
Kijklijnen als doorgetrokken lijnen tekenen
Noteer de lengte bij de lijnstukken als deze bekend zijn (zet maten)

Bovenaanzicht: Geef in een bovenaanzicht (plattegrond) van een kubusbouwsel altijd aan hoe hoog de stapelhoogten zijn.

Formulering eindantwoorden: 'Zet er altijd bij wat het is'.  De omschrijvingen mogen afgekort worden. Vaak doen wij dat door achter de eerste lettergreep nog een letter met puntte plaatsen.
Voorbeelden: richting 3 / richt. 3,  figuur 3 / fig. 3,  uitslag 3/ uits. 3,   3 hoekpunten / 3 hoekp.,  aanzicht 3 / aanz. 3, 3 kubusjes / 3 kub., enz.

Notatie aanzichten:  Noteer met hoofdletters  midden onder het aanzicht van een kubusbouwsel welk aanzicht het is (het liefst met hoofdletters!);
vooraanzicht (VA),   achteraanzicht (AA),   linkeraanzicht (LA),   rechteraanzicht (RA),   onderaanzicht (OA),   bovenaanzicht (BA),
Met windrichtingen: noordaanzicht (NA),   oostaanzicht (OA),   zuidaanzicht (ZA),   westaanzicht (WA). 

 

Klik op voorbeeld Blockcad inleverwerkstuk om deze te vergroten

    (door Michel K. 2008 m.b.v. Blockcad)

 

KENNISVRAGEN:

Zijn de volgende figuren vlakke figuren (2D) zijn of ruimtefiguren (3D) ?

  2D 3D
  1)  vierkant
  2)  kubus
  3)  driehoek
  4)  cirkel
  5)  balk
  6)  piramide
  7)  bol
  8)  rechthoek
  9)  cilinder
10)  prisma


KENNISVRAGEN: (Klik op het vraagteken; klik nogmaals om antwoorden weer te verbergen)

 

Ruimtefiguren beschrijven

 
naam ruimtefiguur    ?    ?    ?    ? 
aantal grensvlakken    ?    ?    ?    ? 
aantal ribben    ?    ?    ?    ? 
aantal hoekpunten    ?    ?    ?    ? 

vorm(en) aanzichten

  ?    ?  /
   ? 
  ?  /
   ? 
  ?  /
    ?