Kom nog eens terug; always under construction!

 

Applets

Rekenpijl en pijlenkettingen maken

 

Oefenopgaven

 

UITLEG EN DEMO

 

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

- Regels maken

- Een tabel bij een rekenpijl of pijlenketting maken

- Een grafiek bij een rekenpijl of pijlenketting maken

- Pijlenketting maken

- Regel bij een grafiek zoeken

 

- Formules: Rekenen met formules

- Formules bij een rekenpijl maken

- Formules bij een pijlenketting maken

- Juiste formules kiezen

- Formules korter schrijven (woordformules afkorten tot letterformules)

- Formules met haakjes

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

rekenpijl   |  pijlenketting  |  regel (in woorden)  |   |  vuistregel  |  etiket  |  formule  |  regels

          

Rekenpijl <-> pijlenketting: Met een rekenpijl of een pijlenketting kun je een regel in woorden heel kort uitschrijven; daarna kun je van de regel makkelijk een letterformule maken
Let op het verschil tussen rekenpijl (enkelvoud) en pijlenketting (meervoud)
Vergeet niet er bij te schrijven waarmee je begint (wat IN de machine gaat) en waarmee je eindigt (wat UIT de machine komt).  De woorden IN en UIT hoef je niet persé bij te schrijven.
Zet pijlen (géén boogjes of streepjes) om het één-richtings-verkeer aan te geven

voorbeeld rekenpijl:           IN  aantal ...      UIT  bedrag in euro's
 

voorbeeld pijlenketting:    IN  aantal ...       . . .       UIT  bedrag in euro's

Stappenschema regel of formule zoeken:
-maak eerst een korte tabel en bereken een aantal voorbeelden  (vergeet niet vooraan te noteren wat de getallen voorstellen)
-zet pijlen onder de tabel en schrijf er bij wat er gebeurt
-als de stappen onder de tabel steeds hetzelfde zijn, zet je een pijl met een 'keer'-teken achter de tabel
-vul het 'etiket' (de pijl achter de tabel) met het hellingsgetal/stijggetal (deze staat bij de pijlen ónder de tabel) en het startgetal/begingetal (deze staat ín de tabel onder de nul)
-formuleer met behulp van de omschrijvingen vooraan in de tabel en het etiket achter de tabel de juiste regel in woorden (of woordformule of een letterformule)

Formules

Woordformule: aantal uren x 18 + 7 = bedrag in euro's

Letterformule:              u       x 18 + 7 = b

Een letterformule is een verkorting van een woordformule.
De afkortingen kunnen ook uit meerdere letters bestaan ( a u   * 18 = 7 = b/ )

 

Regel zoeken:      Soms staat er al een begin van een 'regel' in de opgave.  Neem deze dan zo letterlijk mogelijk over en maak de hele 'regel' af.

Stappenschema regel zoeken:
1)  Maak eerst een korte tabel
      (vergeet niet vooraan te noteren wat de getallen voorstellen)
2)  Zet pijlen onder de tabel en schrijf er bij wat er gebeurt
3)  Als de stappen onder de tabel steeds hetzelfde zijn (regelmatig zijn),
      zet je een 'etiketpijl' achter de tabel
4)  Vul achter de pijl het 'etiket' in
      Zet achter het keer-teken het getal dat steeds bij de pijlen ónder de tabel stond,
      daarna moet je 'knutselen' om de verhouding kloppend te krijgen.
      Meestal kun je dit startgetal eenvoudig overnemen; deze staat inj de tabel ónder de nul
5)  Formuleer met behulp van de omschrijvingen vooraan in de tabel en het
     etiket achter de tabel de juiste regel in woorden (= de woordformule)

Spelling:        lineair (= kaarsrecht; dus met liniaal/geo), stippellijn (=streepsjeslijn), stapgrootte, steeds, stapgrootte, temperatuur
kWh (kiloWatthour = kiloWatt/uur = kiloWatt per uur)
meervoud - meervouden, fout - fouten
Let verder op het verschil tussen na (volgorde) en naar (richting).  Ik kom na jou........ik loop naar jou.
Marije gaat naar Jildau (geeft een richting aan) Marije loopt richting Jildau
Marije gaat   na  Jildau (geeft een volgorde aan) Marije durft niet; Jildau gaat eerst

Overnemen:  Bij veel opgaven staan belangrijke onderdelen duidelijk apart vermeld of staan staan schuin (cursief) gedrukt.  Neem deze opvallende onderdelen (formules, tabellen, rekenpijl, pijlenketting, assenstelsel, enz.) over en vul deze verder in.  Aanvullende informatie staat meestal in de eerste alinea.
'Neem over'-opdrachten  zo letterlijk mogelijk uitvoeren.  (voorbeelden: 'Neem over'   of  'Neem deze zin over'  of  'Neem de tabel over'  of  'Neem het figuur over', enz.)

Tabellen:        Maak een tabel altijd iets te lang, zodat je bij een volgende vraag extra getallen kunt invullen
Trek alle tabellijnen precies over de roosterlijnen (mogen tijdens huiswerk zonder geo getekend worden;
tijdens toetsen we
l met potlood en geo tekenen!
!
)
Zet pijlen (geen boogjes) bij elke 'regelmatige' tabel

Regelmatige tabellen:  Als de stapgrootte van de bovenste rij getallen van een tabel regelmatig zijn,
zijn de pijlen ónder de tabel verplicht!
Als de stapgrootte van de onderste rij getallen van een tabel regelmatig zijn ( bijv.:  steeds +5 ) ,
is de etiketpijl áchter de tabel verplicht!Figuren:         Bij de opdrachten 'Neem de drie figuren over' of  'Teken het vierde en vijfde figuur', dan
ook de gegeven hoekpunten (met hoofdletters) en lengtematen bij de figuren overnemen.

Lineair:           Als de stapgrootte onder een regelmatige tabel steeds hetzelfde is, dan is de bijhorende grafiek lineair.  Lineaire grafieken moeten kaarsrecht met liniaal (=geo) getekend worden.
Om een rechte grafieklijn te tekenen heb je twee punten nodig.  Neem voor de zekerheid altijd een derde punt  (= controlepunt).  Je hoeft dus niet alle coördinaten uit de tabel in te tekenen.

Bedragen:     Let op de notatie van bedragen.  Zeker in deze crisistijd is het belangrijk bij het antwoord aan te geven of je het bedrag kunt ontvangen of moet betalen.  Neem daarvoor een kernwoord uit de vraagzin over.  Geef aan of het inkomsten of uitgaven, winst of verlies, boete of vergoeding, rente of B.T.W., enz.. betreft
voorbeelden:
Hoeveel moet hij betalen ----->   2,50 betalen
Hoeveel verlies is er geleden? ----->    2,50 verlies
Bereken de rente in euro's na vier jaar ----->   2,50 rente