Kom nog eens terug; always under construction!

 

Applets

Co÷rdinaten raden1 Co÷rdinaten invullen (oef. 1)

Co÷rdinaten invullen (oef. 2)

Zeeslag (spel)

Zeeslag (spel)

Co÷rdinaat invullen (e)

Co÷rdinaten invullen (e)

Co÷rdinaten invullen (oef. 3)

Co÷rdinaten invullen (oef. 4)

Co÷rdinatenspel (e)

Co÷rdinatenspel (e)

Oefenopgaven

Assenstelsel

Demo

XY co÷rdinaten op satellietkaart

Co÷rdinaten omrekenen

 

Kruiswoordpuzzel

Plaatsbepalen

Meerkeuze  

Plaatsbepalen

HOT POTATOES

Co÷rdinaten invullen A (kwadrant 1)

Co÷rdinaten invullen B (kwadrant 1&2)

Co÷rdinaten invullen C (4 kwadranten)

Co÷rdinaten invullen (gaten vullen)

Schaakbord

Co÷rdinaten

Plaatsbepalen  (invuloefening)

Co÷rdinaten (meerkeuze)

Co÷rdinaten (meerkeuze)

Games

Zeeslag

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

Rechte lijnen (assen) van begin tot eind precies over een roosterlijn tekenen

Een assenstelsel tekenen met een juiste stapgrootte langs beide assen

Co÷rdinaten en kaartvierkanten benoemen of aangeven

Punten tekenen in een assenstelsel

Werken in en met een assenstelsel

Werken met negatieve getallen in alle kwadranten

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

afstand  |  assenstelsel  |  co÷rdinaten  |  horizontale as  |  kaartvierkanten (-vakken)  |  kreukellijn  |  Oorsprong  |  plattegrond  |  richting  |  stapgrootte  |  stafkaarten  |  verticale as  |  zaagtand

Geogebra

Co÷rdinaten zoeken 1  (random)

Co÷rdinaten zoeken 2  (random)

Co÷rdinaten zoeken 3  (random)

Co÷rdinaten invoeren  (random)

Co÷rdinaten zoeken in kwadrant 1

Co÷rdinaten en kaartvierkanten

Co÷rdinaten

Co÷rdinatenplotter

Afbeeldingen in een assenstelsel

Roosterpunten

 Lijnstukken plaatsen

Co÷rdinaten in de ruimte

UITLEG EN DEMO

Eiland aanzichten

Het platte vlak

Assenstelsel

Assenstelsel en grafieken

Onderdelen assenstelsel

2D en 3D co÷rdinaten

Co÷rdinaten

Co÷rdinaten

 

You Tube

Waar ben je?

Assenstelsel

Wat zijn co÷rdinaten? (Mod. Wisk.)

Plaatsbepalen (co÷rdinaten en kaartvierkanten)

Plaatsbepalen

Plaats en afstand (Aanzichten eiland)

Koers en kaart

 

Plaatsbepalen:
- In plat vlak   (2 dimensies) - met 2 co÷rdinaten (x,y);    bijv. punt P(4,7), een plaats (afstand, richting).

Assenstelsel

Volgorde co÷rdinaten in plat vlak (x,y):
Begin in het punt O (de Oorsprong)
x-co÷rdinaat: Co÷rdinaat 1 geeft aan hoeveel plaatsen je zijwaarts (horizontaal) moet gaat, of te wel naar rechts of naar links moet.
y-co÷rdinaat: Co÷rdinaat 2 geeft aan hoeveel plaatsen je naar boven of naar beneden (verticaal) moet gaan.

Voorbeeld 1:  Stel punt P1 is aangegeven met co÷rdinaten P1(7, 2);
Dat betekent vanuit de O(0, 0) eerst 7 stappen over de X-as naar rechts.
Daarna 2 stappen evenwijdig aan de Y-as naar boven.
Punt P1 is daarmee bereikt.

Voorbeeld 2:  Bij negatieve co÷rdinaten is de te volgen richting tegenovergesteld van de standaardrichting.
Stel punt P2 is aangegeven met co÷rdinaten P2(-7, -2);
Dat betekent vanuit de O(0, 0) eerst 7 stappen over de X-as naar links.
Daarna 2 stappen over de Y-as naar beneden.
Punt P2 is daarmee bereikt.

 

Notatie:          Dit is leuke- en vrij eenvoudige oefenstof, maar soms veel punten verspeeld door een foute notatie.
Let op het verschil in notatie van co÷rdinaten en kaartvierkanten.
Het co÷rdinaat   P(5,8) geeft een punt aan
het kaartvierkant P8 is een gebied tussen (denkbeeldige) lijnen (zonder haakjes en zonder komma!)

Volgorde:      Kaartvierkanten en co÷rdinaten eerst horizontaal (opzij / 'over de grond') benoemen en
daarna verticaal (omhoog/ 'de lucht in' of omlaag).  Denk aan mijn demo van  'Spiderman'

Co÷rdinaten oefenen

A(5,0) B(0,5) C (10,2) D(2,10) E(12,0) F(13,4) G(12,8) H(16,11) I(7,7) J(5,8) K(0,9) L(-2,10) M(-2,2) N(1;2,5) Oorsprong(0,0) P(2,5;1) Q(2,-2) R(10,-2) kwadrant I kwadrant II kwadrant III kwadrant IV

Oefenen: Wat zijn de co÷rdinaten van de punten hierboven?

Controleren: Ga met de muis boven de rode co÷rdinaten en lees het juiste antwoord

Hoofdletters: Zorg voor duidelijke en correcte hoofdletters.  Vooral de hoofdletters E, F, I, J, P, R, Q  worden vaak onjuist geschreven.
De hoofdletters I en J hebben er gÚÚn puntjes boven!

Plaatsbepaling m.b.v. vakken:  Let op de verschillende manieren van plaatsbepaling.
Bij het bordspel schaken worden de vakken gecodeerd. De speelstukken staan immers in een vak.
Plaatsbepaling met behulp van vakken zien wij ook bij kaartvierkanten.

Links zie je plaatsbepaling met behulp van vakken. Rechts zie je plaatsbepaling met behulp van snijpunten van lijnen.
Let ook op de notatie bij plaatsbepalingen; deze kan per voorbeeld verschillen.

 

Diverse plattegrond theaterzalen

Tekenen:   Rechte lijnen met potlood en geo tekenen
Soms moeten rechte lijnen precies over een roosterlijn getekend worden
Fouten / onnauwkeurigheden verbeteren door middel van uitgummen

Assenstelsel: 2 hokjes overslaan tussen de kantlijn en de verticale as
Langs beide assen dˇˇr de roosterlijnen nummeren (bij landkaarten langs beide assen midden tussen de roosterlijnen nummeren)
Zorg voor enige reserveruimte aan het eind van de assen; de assen moeten iets verlengd kunnen worden

Figuren:    Hoekpunten met potlood aangeven; zorg voor bescheiden/kleine punten
Probeer de hoofdletters bij de punten buiten het figuur te plaatsen

Co÷rdinaten: Zet de juiste hoofdletter bij de co÷rdinaten.  Als de naam van een roosterpunt bekend is, dan deze ook bijschrijven in het figuur of bij het co÷rdinaat
Probeer de hoekpunten buiten het figuur aan te geven

Notatie:      Co÷rdinaten (bijv. punt P(6,8)) en kaartvierkanten (bijv. kaartvierkant P6 of vak P8) met een hoofdletter aangeven

Spelling:    stapgrootte, co÷rdinaten, station, hoofdletter
Eigennamen en aardrijkskundige namen (Overijssel, Almelo, ISK, Erasmus, 'Jean de la Route' (wie zou dat kunnen zijn?)) met een hoofdletter schrijven

Opsommingstekens: De volledige nummering vˇˇr de kantlijn en in de juiste kolom noteren
(i.v.m. ruimte voor bijschrijven puntenscore)
Opsommingstekens (bijv. opgave 1a, 2b en 3f) horen NIET met hoofdletter geschreven te worden

Leestekens: Zet komma's (scheidings-/ opsommingstekens) als je meerdere antwoorden opnoemt
(bijv. kaartvierkanten E2, D2, F2 en F3)

Verzorging:  Tekenfouten verbeteren door: gummen
Schrijffouten verbeteren door er ÚÚn schuine streep doorheen te zetten (tussen haakjes zetten is niet ideaal bij wiskunde!).  Doorkrassen levert strafpunten op!
Opgaven onder elkaar uitwerken; nooit vˇˇr de verticale as uitwerkingen zetten
Teken de verticale as 2 hokjes achter de kantlijn
Tussen de verticale as en de kantlijn
gÚÚn antwoorden noteren

COÍRDINAAT OEFENINGEN

Assenstelsel

A ()
B ()
C ()
D ()
E ()
F ()
G ()
H ()
I ()
J ()