Kom nog eens terug; always under construction!

 

Applets

Rekenen met gehele getallen

Rekenen met negatieve getallen

Optellen en aftrekken

Oefenen met negatieve getallen

Negatieve getallen

Neg. getallen op de thermometer (e)

Vermenigvuldigen negatieve getallen

Drie op een rij

Magisch vierkant

Verschillende bewerkingen (e)

Negatieve getallen (e)

 Drie op een rij

Denkspel (plus)

Denkspel (keer)

Tic Tac Go

Oefenopgaven

H9 Optellen en aftrekken van twee getallen (havo-vwo)

H9 Optellen en aftrekken van drie getallen (havo-vwo)

H9 Vermenigvuldigen van twee getallen (havo-vwo)

H9 Vul de lege plek in (havo-vwo)

Index Cals College

Oefensite gehele getallen

Optelllen/aftrekken met neg. getallen

Vermenigvuldigen met neg. getallen

Cijferoefeningen

Coördinaten invullen

Zie ook bij de Hot Potatoes

Coördinaten

Coordinaten

Coördinaten invullen

Coördinatenspel (e)

Ongelijkheden ( <  > )

Groter dan .. , kleiner dan .. of evenveel? (BaO)(Hotpot)

Groter dan, kleiner dan (XLS) (BaO)

 

Excel 

Negatieve getallen

Positieve & negatieve getallen

Negatieve getallen 1H9

Negatieve getallen

Negatieve getallen  (random)

 

HOT POTATOES

Coördinaten invullen

Coördinaten invullen A (kwadrant 1)

Coördinaten invullen B (kwadrant 1 & 2)

Coördinaten invullen C (4 kwadranten)

Coördinaten met negatieve getallen

Uitleg en demo

Index Cals College

Theorie negatieve getallen

Negatieve getallen

Introductie neg. getallen

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

VAARDIGHEDEN (kunnen)

Rekenen met negatieve getallen (met positieve getallen beheers je toch al?)

LET OP: in de onderbouw mag bij de toets over dit hoofdstuk géén gebruik worden gemaakt van de rekenmachine; het is verstandig daar tijdens het maken van het huiswerk al op te trainen.

Getallen op de getallenlijn kunnen plaatsen

Rekenen met meerdere positieve en negatieve termen

De tekens  <  en  >  gebruiken

Werken met negatieve getallen in een assenstelsel

Vermenigvuldigen en delen met negatieve getallen

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

getallenlijn  |  groter dan  |  kleiner dan  |  negatief getal  | positief getal

Ezelsbruggetje rekenen met negatieve getallen:
Als iedereen dezelfde naam (+ +  of  - -) zou hebben, vind ik dat positief (+)
Als iedereen een verschillende naam (+ -  of  - +) heeft vind ik dat negatief (-)

Uitleg: Op mijn leeftijd wordt het wel lastig al die verschillende namen van mijn leerlingen te onthouden.
Alle jongens zouden Jan (+) moeten heten en alle meisjes Jantine (-).
Namen onthouden wordt dan eenvoudiger (is positief).
Gelukkig heeft iedereen een eigen naam, al is dat voor mij wat lastig (negatief?).

negatieve getallen op de rekenmachine

Negatieve getallen voer je in met de toets.  Gebruik niet de gewone toets!

 

Voorbeelden:

opgave

INTOETSEN

uitkomst

6  +  -8 = ...                   -2 
-6  +  -8 = ...                -14
6  –  -8 = ...                  14
-6  –  -8 = ...                     2

Merk op:
Als je goed kijkt bij de bovenste regel in het venster van je rekenmachine,
dan zie je dat het min-teken voor een negatief getal (-8) iets korter is dan het teken van de aftreksom ( 8); dus: 6 – -8

Ongelijkheidsteken: groter dan of  kleiner dan;  <  of  >
Bij ongelijkheden gebruiken wij een ongelijkheidsteken (< , > , ≠)
De bek van de krokodil staat wijd open naar de grootste prooi.

3  <  8

8  >  3

-3  >  -8

3

8

8

3

-3

-8

  2  <    5

-25  <     6     8  <  13  <  47

-5  <  -2

65  >    56 -2  >   -3  >   -4

-5  <   2

-65 <  -56   -7  <   -4  >    -5

Andere regel:  De frietzak is omgevallen!  De meeste frietjes liggen bij de opening.

   of   >

Stipsommen: Aan het eind van dit hoofdstuk begrijpen kunnen alle leerlingen de gewone berekeningen maken met positieve- en negatieve getallen.  De meeste fouten worden dan helaas nog gemaakt bij de stipsommen.  Vergeet niet deze tevoren goed te oefenen!!
Voorbeelden:   ... – - 6 = -6          ... – -8 = -19          ... +  4 = -8          -8 + ... = -14

Berekeningen:  Zet ook bij het volgende type opgaven je berekening er bij.
Voorbeeld:     -27, -22, -17, ..., ..., ...          Uitwerking: -27, -22, -17, -12, -7, -2  steeds + 5

Notatie:          Bij negatieve getallen moet er een (-) voor staan.  ( bijv.:   - 4    of  -146)
Bij positieve getallen mag er een (+) voor staan, het hoeft niet! (  4  of  +4 ;  146   of  +146  )

Spelling:        temperatuur, Celsius

Optellen en aftrekken met negatieve getallen:

bewerkingen voorbeelden

+ + => +
   - => +
 – + =>
 + - =>

6 + + 2  =  6 +  2 = 8
–  -  2  =  6 2 = 8
–  + 2  =  6   2 = 4
+  -  2  =  6   2 = 4

Berekeningen: Bij 'kale' rekensommen de hele opgave overnemen; dus niet alleen de stippen invullen

Notatie:          Let op de notatie van de temperatuur in graden Celsius, bijvoorbeeld: 8 °C; schrijf het gradenteken vóór de hoofdletter C, de C met  een duidelijke hoofdletter schrijven

Anders Celsius

De temperatuurschaal Celsius is genoemd naar de Zweedse astronoom Anders Celsius (1701-1774), die de graden Celsius (°C) in 1742 invoerde.

Celsius stelde twee ijkpunten vast bij zijn temperatuurschaal:

hij noemde het vriespunt van water 100 graden,

en het kookpunt van water bij 0 graden.

De schaal hiertussen werd verdeeld in 100 gelijke delen.

Anderen  hebben deze 0 (0°C) en 100 graden (100°C) later omgekeerd.

Hoewel tegenwoordig de temperatuur officieel in de SI-eenheid Kelvin moet worden uitgedrukt, is graden Celsius nog steeds een veel gebruikte, en officieel toegestane, eenheid. We zijn er nu eenmaal erg aan gewend, maar ook omdat de dagelijkse temperaturen om ons heen met deze schaal worden uitgedrukt.  In de Verenigde Staten wordt meestal de schaal van Fahrenheit gebruikt.

Anders Celsius overleed al op 42-jarige leeftijd aan tuberculose.

 

Temperatuur calculator
Toets een getal in één van beide velden en klik dan met de muis ergens buiten het veld.

°Fahrenheit    < = >    °Celsius

Tabellen:       Zet bij elke tabel (boven- of vooraan) wat de getallen betekenen
Tip: je mag deze omschrijvingen wel afkorten

 

REKENEN MET NEGATIEVE GETALLEN

 

  =

 

 

 

 


TEMPERATUUR OMZETTEN

 

oC (Celsius)

 

oF (Fahrenheit)

 

K (Kelvin)

= =

 

 

           Kies aantal decimalen: