Spreuk met een knipoog:  " Gokken is slecht ! ...   Wedden?"

 

Applets

Lengtematen

Omtrek (perimeter) + oppervlakte (area) (e)

Metrieke stelsel (I)

Lengtematen omzetten (O)

Lengtematen 

Yurls verzamelpagina

Yurls Juf Marion

Werkbladen Metriek stelsel samenstellen

Studiewijs

De sommenfabriek

Oefenopgaven

Excel 

Oefenen met metriek stelsel.xls

Oefenen  oppervlakteberekeningen.xls

 

Aanwijzingen met oefenopgaven

Oppervlaktematen omrekenen (div. opties)

Inhoudsmaten omrekenen (div. opties)

Metriek: lengtematen

Metriek: oppervlaktematen

Metriek: inhoudsmaten

Metriek: gemengd/doorelkaar

HOT POTATOES

Oppervlakte en omtrek tuin

Oppervlaktematen

Omzetten lengtematen

Omzetten vlaktematen

Omzetten metriek stelsel  (kies juiste oefening)

Rekenen en omzetten

Schatten: volumematen

Oppervlaktematen omrekenen

Oppervlaktematen

Volumematen

Inhoudsmaten omrekenen (met bruggetje)

Inhoudsmaten omrekenen (kommagetallen)

Geogebra

UITLEG EN DEMO

InternationaleStelsel van Eenheden (Wikipedia)

Uitleg metriek stelsel

Metriek stelsel

Metriek stelsel

Metriek stelsel

Overzcht metriek stelsel (pdf)

Metriek stelsel (gewichten)

Omrekenen metriek stelsel

Inhoud

Omrekenen: km/u  <=>  m/s (e)

 

DIGIBORDTOOLS

Instructieposters: lengtematen   |   oppervlaktematen   |   inhoudsmaten   |   gewichten

Uitleg metriek stelsel

 

Prints

Overzicht metriek stelsel.pdf

Formuleblad.pdf

 

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

- Eenheden omrekenen / het metriek stelsel gebruiken

- Omtrek berekenen van een figuur

- Oppervlakte berekenen van rechthoeken, driehoeken, cirkels

- Oppervlakte van een figuur berekenen d.m.v. 'inlijsten'

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

handige maten  |  schatten  |  lengtematen  |  metriek stelsel  |  omtrek  |  oppervlakte  |  oppervlakte maten

Grootheid:        Een grootheid is iets wat je kunt meten.
    Voorbeelden:  lengte,  oppervlakte,  inhoud,  gewicht,  tijd,  snelheid,  luchtdruk,  informatie.

Eenheid:           Een eenheid is waar je grootheden in meet.
    Voorbeelden: Bij de hierboven genoemde grootheden horen respectievelijk:
           meter (m),  vierkante meter (m2),  kubieke meter (m3), liter (dm3),  kilo(gram),  uur,  km/u,  Pascal (Pa),  byte,  enz..

METRIEK STELSEL Poster metriek stelsel

Vroeger werden veel 'meetinstrumenten' gebruikt de altijd 'bij de hand' waren.  Zo werd er gemeten met 'duimen', 'ellen' en 'voeten'.  Ieder mens heeft verschillende maten en daarom moest er veel 'omgerekend' worden.

Het metrieke stelsel of metrische systeem gebruikt de meter als rekeneenheid voor afstand, oppervlakte en inhoud.  Met dezelfde basiseenheid is omrekenen veel eenvoudiger geworden.

Instructieposters: lengtematen   |   oppervlaktematen   |   inhoudsmaten   |   gewichten

Voorvoegsels:      Grote en kleine eenheden worden vaak aangegeven met speciale internationale voorvoegsels.
Alle voorvoegsels zijn onderdeel van het SI-stelsel (Système International d'unités):
yotta  zetta  exa  peta  tera  giga  mega · kilo · hecto · deca · 1 · deci · centi · milli · micro  nano  pico  femto  atto  zepto  yocto

Decimale voorvoegsels

De rode voorvoegsels worden als bekend verondersteld; de blauwe zijn  minder bekend hoewel je de voorvoegsels 'Tera', 'micro' en 'nano'  tegenwoordig steeds vaker tegenkomt.
Voorbeelden:  Mijn MP3-speler heeft 1,20 Gb (Gigabyte) opslagruimte, een moderne computer heeft een harde schijf van minstens 1 Tb (1 Terabyte);  Ik krijg een megatrek in een pizza.  Vind jij wiskunde ook gigantisch leuk?.  microscoop

Voorvoegsel

Factor

Voorvoegsel

Factor

deca

da

 101 = 10

deci

d

 10-1 = 0,1

hecto

h

 102 = 100

centi

c

 10-2  = 0,01

kilo

k

 103 = 1.000

milli

m

 10-3  = 0,001

Mega

M

 106 = 1.000.000

micro

μ

 10-6  = 0,000 001

Giga

G

 109 = 1.000.000.000

nano

n

 10-9  = 0,000 000 001

Tera

T

1012 = 1.000.000.000.000

pico

p

10-12  = 0,000 000 000 001

Peta

P

1015 = 1.000.000.000.000.000

femto

f

10-15  = 0,000 000 000 000 001

Exa

E

1018 = 1.000.000.000.000.000.000

atto

a

10-18  = 0,000 000 000 000 000 001

Zetta

Z

1021 = 1.000.000.000.000.000.000.000

zepto

z

10-21  = 0,000 000 000 000 000 000 001

Yotta

Y

1024 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000

yocto

y

10-24  = 0,000 000 000 000 000 000 000 001

Lengtematen:  De eenheden van lengte zijn:

kilometer (km)
hectometer (hm)
decameter (dam)


meter (m)

basiseenheid

decimeter (dm)
centimeter (cm)
millimeter (mm)

kilo      =  1 000
hecto  =  100
deca   =  10

1

deci   =  1/10      = 0,1
centi  =  1/100    = 0,01
milli    =  1/1000 = 0,001

 

schema ('kettinkje')metriekstelsel

 

Oppervlaktematen: De eenheden van oppervlakte zijn:   km2  -  hm2  -  dam2  -  m2  -  dm2  -  cm2  -  mm2

Andere oppervlaktematen zijn:  ha  -  are  -  ca
Bij grondoppervlakte worden vaak de maten hectare (ha), are (a) en centiare (ca) gebruikt.
Beide oppervlakteschema's hierboven zijn daarom met een vette verticale 'is'-teken met elkaar verbonden:
 1 hm2 = 1 hectare = 10.000 m2,     1 dam2 = 1 are = 100 m2,     1 m2 = 1 ca )

 

Inhoudsmaten:    De eenheden van inhoud (volume) zijn:   km3  -  hm3  -  dam3  -  m3  -  dm3  -  cm3  -  mm3
Andere inhoudsmaten zijn:  kl  -  hl  -  dal  -  L (liter ) -  dl  -  cl  -  ml

Een cm3  of ml wordt ook wel  cc  genoemd (Engels: cubic centimetre).  Deze verouderde maat wordt nog gebruikt om de cilinderinhoud van een verbrandingsmotor aan te geven.  In Nederland mag de cilinderinhoud van een bromfiets maximaal 49,9 cc zijn.
Boven de 50 cc is er sprake van een motorfiets.

Beide 'kettinkjes' zijn met een vette verticale 'is'-teken met elkaar verbonden ( 1m3  = 1 kl,   1 dm3 = 1 liter,   1 cm3 = 1 ml )

Eenheden van gewicht (massa):  kg  -  hg  -  dag  -  g(r)  -  dg  -  cg  -  mg
De meeste gebruikte eenheden van gewicht zijn kg, g en mg.
                    1 kg = 1 000 gr;    1 g = 1 000 mg
                    1kg = 10 hg = 100 dg = 1 000 gr, enz.
Andere woorden waar we gewichten mee uitdrukken:
                    1 kilo = afkorting van een kilogram (ongeveer het gewicht van een pak melk)
                    1 pond  = 500 gram = ½ kilo (1 kg = 2 pond)
                    1 ons    = 100 gram
                    1 ton = 1000 kilo (het gewicht van een kleine auto)

Eenheden van informatie:    De eenheden van informatie zijn:  PB  -  TB  -  GB  -  MB  -  kB  -  byte
1 kB (kilobyte) = 1 000 byte
1 PB (petabyte) = 1 000 TB (terabyte) = 1 000 000 GB (gigabyte) = 1 000 000 000 MB (megabyte), enz.

Eenheden van tijd:    Tijd is een grootheid. Hieronder worden een aantal eenheden van tijd opgesomd met hun onderlinge verhouding.

1 millennium = 1 000 jaren;  1 eeuw = 100 jaren,  1 decennium = 10 jaren
1 jaar = 4 kwartalen = 12 maanden = 52 weken + 1 dag = 365 of 366 dagen
1 kwartaal = 13 weken (52 : 4)
1 week = 7 dagen
1 dag = 1 etmaal = 24 uren
1 uur = 60 minuten = 3600 seconden (60 x 60)
1 minuut = 60 seconden

Eenheden van snelheid:     Snelheden worden doorgaans gemeten in m/s (meter per seconde) of km/u (kilometer per uur)
1 uur = 60 minuten;  1 minuut = 60 seconden        dus: 1 uur = 60 x 60 seconden = 3600 seconden
1 kilometer is 1 000 meter
Bij het omrekenen van snelheden kun je handig gebruik maken van het volgende schema:

Let op:    Als je van 'klein naar groot' rekent, dan moet je vermenigvuldigen.
                Van 'groot naar klein' moet er gedeeld worden.

Exponenten:        De eenheden van lengte, oppervlakte en inhoud verschillen in notatie van elkaar door de verschillende exponenten (Latijns: exponere = buiten plaatsen)Voorbeelden:  km1 - km2 - km3,   m1 - m2 - m3,  enz..
In een tekstverwerker (Word) kun je een exponent verhogen van de schrijflijn via <Opmaak lettertype> en daarna <Superscript> aanvinken.

Bij het berekenen van één enkele richting of afstand worden de volgende eenheden van lengte gebruikt:
                                        km1  - hm1  -  dam1  -  m1  -  dm1  -  cm1  -  mm1
De '1' geeft de enkele richting aan die gebruikt wordt om de lengte of afstand (van 1 richting) te berekenen;
het 1-tje is een 'lelijk eendje' en wordt NOOIT geschreven.

Bij het berekenen van een oppervlakte vermenigvuldig je altijd  '2 richtingen'  met elkaar die loodrecht op elkaar staan; bijv.  lengte x breedte,  basis x hoogte
Die '2'  zie je terug bij de formulering van het eindantwoord (cm2, dm2, m2, enz.)

Bij het berekenen van een inhoud vermenigvuldig je altijd  '3 richtingen'  met elkaar die haaks op elkaar staan; bijv.  lengte x breedte x hoogte,  oppervlakte Grondvlak (= l x b) x hoogte,
Die '3'  zie je terug bij de formulering van het eindantwoord (cm2, dm2, m2, enz.)

Schatten:      Ook als je een antwoord moet schatten de gebruikte handige maten noteren
Voorbeelden:  gemiddelde fietssnelheid = 18 km/u,  gem. wandeltempo = 6 km/u,  etagehoogte = 3 mtr,  enz.

zie ook: Schattend rekenen

Formules:     Gebruikte formules bovenaan de berekeningen vermelden.

Metriek stelsel: Vergelijk steeds de eenheden.  Werk met dezelfde eenheden.  Let bij elke opdracht op in welke eenheid het eindantwoord gegeven moet worden.  Kies anders steeds de meest gebruikte eenheid of de eenheid die bij de situatie het beste uitkomt.
Bij het omrekenen van eenheden altijd het gebruikte (of deel van het) metrieke stelsel vermelden.
Het gebruikte 'deel'kettinkje
hoeft maar één keer per opgave bijgeschreven te worden.

Eindantwoorden:  Eindantwoorden goed (apart?) formuleren
Let op de juiste (gevraagde) eenheid
Let ook op de gevraagde nauwkeurigheid; afronden op een geheel getal of met één of meer decimalen?

Notatie:          Let op de correcte notatie van de (hoofd)letters bij de eenheden van informatie

 PB  -  TB  -  GB  -  MB  -  kB  -  byte

De afkortingen van eenheden van andere grootheden horen NIET met een hoofdletter geschreven te worden,
dus km  , hm,  enz.

Spelling:         millimeter,  ponden - pond

HET METRIEK STELSEL; eenheden omzetten

Tel steeds eerst het aantal gepasseerde nullen van het metriek stelsel

 

1

 

Tel steeds eerst het aantal gepasseerde nullen van het metriek stelsel

    = 

1


OEFENEN: LENGTEMATEN OMZETTEN

           =

    

 

score:/     cijfer:


TEMPERATUUR OMZETTEN

oC (Celsius) oF (Fahrenheit) K (Kelvin)

                            Kies aantal decimalen:


IMPERIALE EENHEDEN

Snelheid: knopen

De knoop is een eenheid van snelheid die veel gebruikt wordt in de scheepvaart en in de gemotoriseerde luchtvaart.

Een knoop is een zeemijl per uur.  Een zeemijl is gedefinieerd als precies 1852 meter.
Een knoop is dus een snelheid van1,852 km/h of 0,514 44... m/s.

Het foutief te spreken van 'knopen per uur', omdat een knoop al een snelheid (afgelegde afstand per tijdseenheid) is.

Verander de snelheid knopen in  km per uur

Verander de snelheid km per uur in knopen

Lengtemaat: voet

De lengtemaat voet verwijst van oudsher naar de (gemiddelde) lengte van een menselijke voet.  De maat verschilde van streek tot streek en raakte in de loop van de 19e eeuw door de invoering van het metrieke stelsel in onbruik .  In Engeland (en Engelssprekende landen) bleef het oude maatsysteem veel langer bestaan. Als tegenwoordig over een voet wordt gesproken, wordt dan ook meestal een Engelse voet (Engels: foot, meervoud feet) bedoeld.

De lengte van een voet is in 1958 internationaal vastgelegd via de inch (geldig sinds 1 juli 1959).  Een inch is exact gelijk aan 25,4 mm en er zitten 12 inches in één voet.  Hiermee is een voet 304,8 mm = 0,3048 m.  Eén meter is dan dus 1/0,3048 ofwel ongeveer 3,28 voet.

De voet wordt gebruikt in de luchtvaart om de vlieghoogte mee aan te geven: op trans-Atlantische vluchten wordt vaak gevlogen op een hoogte van 30.000 voet, ongeveer 9 kilometer hoog.

Ook wordt de voet veel in de scheepvaart gebruikt om lengte van schepen aan te geven. Ook de maten van containers worden in voet uitgedrukt: een lengte van 20 of 40 voet, bij een standaard breedte van 8 voet en een standaard hoogte van 8 voet en 6 inch (8' 6").

Er zitten 3 voet in een yard (1 yard = 0.9144 meter) en 5280 voet in een Engelse mijl.

Verander de lengte voet in  meter

Verander de lengte meter in  voet