Spreuk met een knipoog:  " Gokken is slecht ! ...   Wedden?"

 

Applets

Lengtematen

Omtrek (perimeter) + oppervlakte (area) (e)

Metrieke stelsel

Oppervlakte omrekenen

Oppervlaktematen omzetten

Omtrek (perimeter) Oppervl. (area (e)

Oefeningen

Omtrek en oppervlakte

Formules en applets

Volumematen omzetten

 

Oefenopgaven

OMREKENEN

Oppervlaktematen (div. opties)

Inhoudsmaten (div. opties)

 

Excel 

Metriek stelsel

Oppervlakteberekeningen

 

 

 

 

 

HOT POTATOES

Oppervlaktematen

Lengtematen omzetten

Omzetten lengtematen

Omzetten vlaktematen

Verschil berekenen en omzetten

Oppervlaktematen omrekenen

Oppervlaktematen

Oppervlakte en omtrek tuin

Schatten: volumematen

Volumematen

Inhoudsmaten omrekenen (met bruggetje)

Inhoudsmaten omrekenen (kommagetallen)

Geogebra

Omtrek

Omtrek verbeelden

Oppervlakte

Omtrek en oppervlakte

Omtrek en oppervlakte

Oppervlakte en inhoud balk

Omtrek en oppervlakte driehoeken

Oppervlakte parallellogram

UITLEG EN DEMO

Metriek stelsel (verzamelpagina)

Yurls verzamelpagina

Metriek stelsel

Metriek stelsel

Begrip oppervlakte

Oppervlakte vierhoeken

Oppervlakte ruit

DIGIBORDTOOLS

Instructieposters: lengtematen   |   oppervlaktematen   |   inhoudsmaten   |   gewichten

Prints

Overzicht metriek stelsel (pdf)

Formuleblad (pdf)

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

-Lengtematen omrekenen (het metrieke stelsel gebruiken)

-Oppervlaktematen omrekenen (het metrieke stelsel gebruiken)

-Omtrek berekenen van een willekeurig vlak figuur (vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel of samengesteld figuur)

-Oppervlakte berekenen van een willekeurig vlak figuur (vierkant, rechthoek, driehoek, parallellogram, cirkel of  samengesteld figuur)

-Oppervlakte van een figuur berekenen d.m.v. 'inlijsten'

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

basis  |  handige maten  |  hoogte  |  inlijsten  |  lengtematen  |  metriek stelsel  |

omtrek  |  oppervlakte  |  oppervlakte maten  |  oppervlakte rechthoek  |

parallellogram  | rechthoekige driehoek  |  vierkante centimeter (cm2)  |  vierkante meter  (m2)   |  zijde

Haaks:            Basis en hoogte staan altijd loodrecht op elkaar; let op het 'loodrecht-teken'.
De basis van een figuur hoeft niet persé onderaan het figuur te zijn; draai het figuur maar eens langzaam rond en kijk welke zijde wel als basis kan dienen.

Maateenheden:  Gebruik de juiste maateenheden.
Bij het berekenen van een oppervlakte vermenigvuldig je altijd  '2 richtingen'  met elkaar die haaks op elkaar staan; die '2'  zie je terug bij de formulering van het eindantwoord (cm2, dm2, m2, enz.)

Schetsen:     Vaak is het verstandig eerst een eenvoudige schets te maken en alle maten bij de verschillende lijnstukken te schrijven.  Je kunt daar een apart kladblaadje voor gebruiken, maar het mag ook bovenaan je uitwerking geschetst worden.  Werk altijd netjes en overzichtelijk.

Lezen:            Let op, wordt de omtrek of de oppervlakte gevraagd?  Goed lezen dus, deze formules worden vaak verwisseld !!

Omtrek:          Begin altijd links bovenaan het figuur of de plattegrond met het optellen van de lengten van alle lijnstukken; anders weet je mogelijk even later niet meer waar je precies begonnen bent.

Gegevens:    Gebruikte formules bovenaan de uitwerkingen vermelden
Bij het omrekenen van lengtematen of oppervlaktematen altijd het gebruikte (of deel van het) metrieke stelsel bijschrijven.
Een gebruikte formule of gedeelte van het metriek stelsel hoeft maar één keer per opgave bijgeschreven te worden.

Formules:     Vermeld de volledige gebruikte formule bij je berekening; het is wel handig deze verkort te noteren.
Een praktische manier van afkorten is steeds achter de eerste lettergreep een extra letter toe te voegen.  Meestal is een dergelijke manier ook duidelijk voor anderen die jouw uitwerking (=schriftelijke uitleg) willen volgen.

Zet een gebruikte formule bovenaan in de berekening en probeer de formule daarna recht eronder uit te werken.
De gebruikte formule hoeft maar één keer per opgave bijgeschreven te worden.

OPPERVLAKTE
(2 haakse richtingen vermenigvuldigd)

opp. vierk. =  z * z  (z2)   (z = zijde)

opp. rechth. =  l * b

opp. parallellogram. =  b * h

opp. drieh. =  b * h : 2 

opp. cirkel =  s * s * pi

opp. ruit  =  b * h   of   (d1 * d2) / 2

opp. vlieger  =             (d1 * d2) / 2

Let op:

Bij de oppervlakteformules van niet-rechthoekige figuren betekent
de letter
b in combinatie met de letter h (hoogte) de basis;
deze dan niet verwarren met de
breedte.

Tip: Bewaar deze formules in je werkschrift; schrijf de lastigste formules aan het begin van een toets op een kladblaadje!!

Eindantwoorden:  Eindantwoorden goed (apart?) formuleren; let op de juiste maateenheid.

Metriek stelsel:  Vermeld het gebruikte (deel) 'kettinkje' bij de gemaakte berekening.
Het gebruikte schema hoeft maar één keer per opgave bijgeschreven te worden.
Het bovenste 'kettinkje' moet je tijdens de eindtoets helemaal kunnen opschrijven.
Bij het omrekenen van de lengte- en de oppervlaktematen hoef je slechts het gebruikte deel van het metrieke stelsel (Poster) bij te schrijven.

Spelling:        parallellogram (LLLL), cirkel

HET METRIEK STELSEL; eenheden omzetten

Tel steeds eerst het aantal gepasseerde nullen van het metriek stelsel

=

1

Tel steeds eerst het aantal gepasseerde nullen van het metriek stelsel

    =

1


LENGTEMATEN OMZETTEN

           =

    

 

score:/     cijfer:


     OMTREK & OPPERVLAKTE vlakke figuren                                                eenheid      aantal decimalen  

 

VIERKANT

 

zijden vierkant

 

RECHTHOEK

lengte rechthoek

 

breedte

 

CIRKEL

    

straal 

(Decimale getallen
met een punt intoetsen)

 

 

 

    

 


FORMULES  (Klik op het vraagteken; klik nogmaals om de antwoorden weer te verbergen)
(z = zijde,  l = lengte,  b = breedte (basis),  h = hoogte,  d = diagonaal,  bz = basiszijde))

omtrek vierkant =   ? 

omtrek rechthoek =   ? 

omtrek veelhoek =  totaal van alle    ? 

omtrek cirkel =   ? 

 

oppervlakte vierkant =   ?  

oppervlakte rechthoek =   ? 

oppervlakte parallellogram =   ?  

 

oppervlakte driehoek =   ? 

 

oppervlakte cirkel =   ? 

 

oppervlakte ruit =   ?     of      ?  

oppervlakte vlieger =   ?  

oppervlakte trapezium =   ?  

 

oppervlakte balk =   ? 

 

oppervlakte piramide =   ? 

 

oppervlakte cilinder =   ?