Spreuk met een knipoog:  " Gokken is slecht ! ...   Wedden?"

 

Applets

Lengtematen

Omtrek (perimeter) + oppervlakte (area) (e)

Metrieke stelsel (I)

Lengtematen omzetten (O)

Lengtematen 

Oppervlaktematen 

Oppervlakte omrekenen

Oppervlakte berekenen

Oppervlaktematen omzetten (O)

Volumematen omzetten (O)

Omzetten

Omtrek (perimeter) Oppervl. (area (e)

Oefeningen

Oefeningen Omtrek

Omtrek en oppervlakte

Kunstvloeren

Pentamino spel 1

Pentamino spel 2

Formules en applets

Yurls verzamelpagina

Oefenopgaven

Opgaven Lengte, omtrek en oppervlakte  &  Uitwerkingen (1hv)

Omtrek en oppervlakte rechthoek  |  vierkant  |  parallellogram  |  driehoek  |  ruit

Sommen

Aanwijzingen met oefenopgaven

Oppervlaktematen omrekenen (div. opties)

Inhoudsmaten omrekenen (div. opties)

 

Excel 

Oefenen met metriek stelsel.xls

Oefenen  oppervlakteberekeningen.xls

HOT POTATOES

Oppervlakte en omtrek tuin

Oppervlaktematen

Omzetten lengtematen

Omzetten vlaktematen

Omzetten metriek stelsel  (kies juiste oefening)

Rekenen en omzetten

Schatten: volumematen

Oppervlaktematen omrekenen

Oppervlaktematen

Volumematen

Inhoudsmaten omrekenen (met bruggetje)

Inhoudsmaten omrekenen (kommagetallen)

 

Geogebra

Omtrek en oppervlakte  (uitleg verschillen)

Omtrek & oppervlakte letters

Omtrek rechthoek

Omtrek vierkant

Omtrek veelhoek

Oppervlakte vierkant

Omtrek & oppervlakte rechthoeken  (random)

 

UITLEG EN DEMO

Cals College/ R. v.d. Wurff

Metriek stelsel

Metriek stelsel

Metriek stelsel

Overzicht metriek stelsel (pdf)

Metriek stelsel (gewichten)

Begrip oppervlakte

Oppervlakte vierhoeken

Oppervlakte ruit

 

DIGIBORDTOOLS

Instructieposters: lengtematen   |   oppervlaktematen   |   inhoudsmaten   |   gewichten

Uitleg metriek stelsel

Prints

Overzicht metriek stelsel.pdf

Formuleblad.pdf

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

-Lengtematen omrekenen (het metrieke stelsel gebruiken)

-Oppervlaktematen omrekenen (het metrieke stelsel gebruiken)

-Omtrek berekenen van een willekeurig vlak figuur (vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel of samengesteld figuur)

-Oppervlakte berekenen van een willekeurig vlak figuur (vierkant, rechthoek, driehoek, parallellogram, cirkel of  samengesteld figuur)

-Oppervlakte van een figuur berekenen d.m.v. 'inlijsten'

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

basis  |  handige maten  |  hoogte  |  inlijsten  |  lengtematen  |  metriek stelsel  |

omtrek  |  oppervlakte  |  oppervlakte maten  |  oppervlakte rechthoek  |

parallellogram  | rechthoekige driehoek  |  vierkante centimeter (cm2)  |  vierkante meter  (m2)   |  zijde

Haaks:            Basis en hoogte staan altijd loodrecht op elkaar; let op het 'loodrecht-teken'.
De basis van een figuur hoeft niet persé onderaan het figuur te zijn; draai het figuur maar eens langzaam rond en kijk welke zijde wel als basis kan dienen.

Maateenheden:  Gebruik de juiste maateenheden.
Bij het berekenen van een oppervlakte vermenigvuldig je altijd  '2 richtingen'  met elkaar die haaks op elkaar staan; die '2'  zie je terug bij de formulering van het eindantwoord (cm2, dm2, m2, enz.)

Schetsen:     Vaak is het verstandig eerst een eenvoudige schets te maken en alle maten bij de verschillende lijnstukken te schrijven.  Je kunt daar een apart kladblaadje voor gebruiken, maar het mag ook bovenaan je uitwerking geschetst worden.  Werk altijd netjes en overzichtelijk.

Lezen:            Let op, wordt de omtrek of de oppervlakte gevraagd?  Goed lezen dus !!

Omtrek:          Begin altijd links bovenaan het figuur of de plattegrond met het optellen van de lengten van alle lijnstukken; anders weet je mogelijk even later niet meer waar je precies begonnen bent.

Gegevens:    Gebruikte formules bovenaan de uitwerkingen vermelden
Bij het omrekenen van lengtematen of oppervlaktematen altijd het gebruikte (of deel van het) metrieke stelsel bijschrijven.
Een gebruikte formule of 'deel'kettinkje (metriek stelsel) hoeft maar één keer per opgave bijgeschreven te worden.

Formules:     Vermeld de volledige gebruikte formule bij je berekening; het is wel handig deze verkort te noteren.
Een praktische manier van afkorten is steeds achter de eerste lettergreep een extra letter toe te voegen.  Meestal is een dergelijke manier ook duidelijk voor anderen die jouw uitwerking (=schriftelijke uitleg) willen volgen.

Zet een gebruikte formule bovenaan in de berekening en probeer de formule daarna recht eronder uit te werken.
De gebruikte formule hoeft maar één keer per opgave bijgeschreven te worden.

OPPERVLAKTE
(2 haakse richtingen vermenigvuldigd)

opp. vierk. =  z * z  (z2)   (z = zijde)

opp. rechth. =  l * b

opp. parallellogram. =  b * h

opp. drieh. =  b * h : 2 

 

opp. cirkel =  s * s * pi

 

opp. ruit  =  b * h   of   (d1 * d2) / 2

opp. vlieger  =             (d1 * d2) / 2

Let op:

Bij de oppervlakteformules van niet-rechthoekige figuren betekent
de letter
b in combinatie met de letter h (hoogte) de basis;
deze dan niet verwarren met de
breedte.

Tip: Bewaar deze formules in je werkschrift; schrijf de lastigste formules aan het begin van een toets op een kladblaadje !!

Eindantwoorden:  Eindantwoorden goed (apart?) formuleren; let op de juiste maateenheid.

Metriek stelsel:  Vermeld het gebruikte 'kettinkje' of 'deelkettinkje' bij de gemaakte berekening.
Het gebruikte 'deel'kettinkje hoeft maar één keer per opgave bijgeschreven te worden.
Het bovenste 'kettinkje' moet je tijdens de eindtoets helemaal kunnen opschrijven.
Bij het omrekenen van de lengte- en de oppervlaktematen hoef je slechts het gebruikte deel van het metrieke stelsel bij te schrijven.
  Poster metriek stelsel

Spelling:        parallellogram (LLLL), cirkel

HET METRIEK STELSEL; eenheden omzetten

Tel steeds eerst het aantal gepasseerde nullen van het metriek stelsel

 

 

1

 

 

Tel steeds eerst het aantal gepasseerde nullen van het metriek stelsel

 

    = 

1

 


LENGTEMATEN OMZETTEN

           =

    

 

score:/     cijfer:


     OMTREK & OPPERVLAKTE vlakke figuren                                                eenheid      aantal decimalen  

 

VIERKANT

 

 

zijden vierkant

 

RECHTHOEK

 

 

lengte rechthoek

 

breedte

 

CIRKEL

    

straal 

(Decimale getallen met een punt intoetsen)

 

 

 

    

 


FORMULES  (Klik op het vraagteken; klik nogmaals om de antwoorden weer te verbergen)
(z = zijde,  l = lengte,  b = breedte (basis),  h = hoogte,  d = diagonaal,  bz = basiszijde))

omtrek vierkant =   ? 

omtrek rechthoek =   ? 

omtrek veelhoek =  totaal van alle    ? 

omtrek cirkel =   ? 

 

oppervlakte vierkant =   ?  

oppervlakte rechthoek =   ? 

oppervlakte parallellogram =   ?  

 

oppervlakte driehoek =   ? 

 

oppervlakte cirkel =   ? 

 

oppervlakte ruit =   ?     of      ?  

oppervlakte vlieger =   ?  

oppervlakte trapezium =   ?  

 

oppervlakte balk =   ? 

 

oppervlakte piramide =   ? 

 

oppervlakte cilinder =   ?