Kom nog eens terug; always under construction!

 

 Applets

Grafieken beschrijven 

Woordweb bij een grafiek?  

Coördinaten raden

Coördinaat zoeken (e)

Wiskundewijzer

(zoek in Index bij 'Tabellen en Grafieken')
(zoek in Inhoud en open de map  'Tabellen en grafieken')

Tabel

Grafiek

Graphsketch (snel een grafiek op het scherm)

DIGIBORDTOOLS

Grafiek maken

Grafiektool

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

Een assenstelsel met een praktische en regelmatige stapgrootte maken

Punten tekenen in een assenstelsel

Een grafiek tekenen bij een tabel

Lineaire- en vloeiende (grafiek)lijnen kunnen tekenen

Een tabel maken bij een grafiek

Gegevens aflezen uit een grafiek

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

assenstelsel:  assenstelsel  |  stapgrootte  |  zaagtand  |  horizontale as  |  verticale as  |

Oorsprong  |  coördinaten  |  verband

grafiek:  grafieken  | dalen  |  stijgen  |  constant

Oefenopgaven

Meerkeuzevragen grafieken 

Meerkeuze H1

Extra oefeningen (Word)

Index Minkema College

Oefenopgaven grafieken 

UITLEG EN DEMO

Vaardigheid grafieken maken (PDF)  

Voor MIJN leerlingen

Inleveropdrachten (vrijwillig)

Het weer bij mijn geboorte + bijbehorend Hulpdocument

 

Assenstelsel: De assen vormen samen een stelsel van assen.
In het platte vlak (2 dimensionaal = 2D) vormen de horizontale as (X-as) en de verticale as (Y-as) samen een assenstelsel.
In de ruimte (3D) komt er nog een derde as (Z-as) bij.  Alle assen staan loodrecht op elkaar.

Langs de assen staan meestal getallen die ons helpen de informatie overzichtelijk te maken in een diagram.  De stapgrootte tussen de getallen moet regelmatig zijn, met uitzondering bij de zaagtand.  De stapgrootte bij de horizontale as hoeft niet gelijk te zijn aan de stapgrootte bij de verticale as.

Bij elke as hoort een omschrijving van de getallen te staan.  Hiermee wordt de betekenis van het diagram duidelijk voor anderen.

Een zaagtand (= scheurlijn / inkortingsteken) gebruik je om een leeg gedeelte binnen het assenstelsel te overbruggen.   Een zaagtand geeft aan waar een gedeelte van de as ingekort is om het diagram overzichtelijk te maken of om papierverspilling te voorkomen.
De stapgrootte bij de assen hoort altijd even groot te zijn, de zaagtand is het teken waar een uitzondering hierop gemaakt wordt.

Tabel:  Maak altijd eerst een tabel voordat je een grafiek gaat tekenen.  Dat is handig om tevoren de lengte van de assen te bepalen of welke stapgrootte je gaat nemen

Spelling:        lineair <-> liniaal,  stapgrootte,  constant; constante,  zaagtand; tanden,  temperatuur,  stippellijnen
stijgen => het stijgt,    slijlloos,    sleil => steiler => steilst

Stappenschema grafieken tekenen

Stap 1:  Maak eerst een tabel (in dit hoofdstuk krijg je de tabel meestal kant-en-klaar gegeven). 

Stap 2:  Bepaal met behulp van de tabel de hoogste- en het laagste getal voor beide assen

De bovenste rij gegevens van de tabel komen bij de (onderste) horizontale as;
de onderste rij gegevens van de tabel komen bij de (bovenste) verticale as.
Bedenk welke geschikte stapgrootte (steeds even grote stappen) je gaat nemen.
Zorg altijd voor een stukje reserve aan het uiteinde van de assen; soms moet je ze wat langer maken!

Stap 3:  Teken beide assen en zet álle gegevens erbij; neem een geschikte stapgrootte.
De getallen langs de assen dóór de roosterlijnen schrijven
Schrijf de betekenis is van de getallen aan de uiteinden van de assen (assen benoemen).

Bij beide assen moet de stapgrootte regelmatig zijn; steeds even groot zijn.  Soms kan de eerste stap afwijkend zijn en kan een 'zaagtand' geplaatst worden.

Bij de horizontale as wordt meestal geen zaagtand gebruikt.  Op de horizontale as mag je wel met een ander getal dan 0 beginnen.
Bij de verticale as MOET je altijd bij 'nul' beginnen.  Als de eerste stap afwijkend is van de regelmaat, wordt dat aangegeven door een 'zaagtand'.
Het gebied achter de zaagtand is verboden gebied; hier mogen geen grafieklijnen doorgetrokken staan.

Stap 4:  Teken de punten / coördinaten die in de tabel staan in je assenstelsel.

Stap 5:  Teken de grafieklijn

Als alle punten op een kaarsrechte (lineaire) lijn liggen moet je de geodriehoek (liniaal) gebruiken.
In alle andere gevallen moet je uit de 'losse hand' een zo 'vloeiend' mogelijke grafiek tekenen. 

 

Tekenen:       Rechte lijnen kaarsrecht tekenen; hiervoor gebruik jij je geo

Vloeiende lijnen 'uit de losse hand' tekenen (dus zónder geo)

Assenstelsel: Tekenen:  Assen met potlood en geo (liniaal) tekenen (eventuele teksten hierbij schrijf je met pen)
De assen precies over de roosterlijnen tekenen
De assen altijd iets te lang maken; zorg voor enige reserve-ruimte aan het uiteinde van beide assen, want beide assen en de grafiek moeten mogelijk nog iets langer gemaakt kunnen worden

Nummeren:  Langs de assen dóór de roosterlijnen nummeren

Zaagtand:  Een zaagtand  is geen 'dokter Bibber-lijn' of een Esculaap (doktersteken; slang om een stok).  Zorg dat aan beide zijden van de as één zaagtand (puntje) getekend is.
LET OP:
  De rij achter(of de kolom boven) een zaagtand is 'verboden gebied'; het mogen geen grafieklijnen doorgetrokken worden!

Assen benoemen:  Beide assen aan de uiteinden benoemen (je mag afkortingen gebruiken!)

Stapgrootte:  Zorg voor een praktische en regelmatige stapgrootte; deze moet per hokje steeds hetzelfde (even groot / regelmatig) blijven (uitgezonderd bij de zaagtand)

Grafieklijnen: Maak altijd eerst een tabel voordat je een grafiek gaat tekenen.  Dat is handig om tevoren de lengte van de assen te bepalen of welke stapgrootte je gaat nemen

Punten / coördinaten:  Zorg voor kleine grafiekpunten; deze met potlood intekenen.  Deze punten zijn bijna niet meer zichtbaar als de grafieklijn er doorheen is getrokken

Grafiek tekenen:  Altijd eerst een (korte) tabel maken.

Zorg voor kleine grafiekpunten; de grafiekpunten met potlood intekenen
De grafieklijn mag altijd verlengd worden; zorg dat  er ook nog ruimte is om beide assen iets langer te maken
Soms begint een voorbeeldtabel niet bij de 0 (vaak bij de 1), de grafieklijn moet soms toch doorgetrokken worden tot de verticale as.  Je grafiek moet er netjes uitzien, fouten uitgummen en verbeteren

 

 

Vloeiend tekenen:
Sommige grafieken moeten zonder liniaal en met afgeronde hoekpunten getekend worden.  Lineaire grafieken kaarsrecht met een geo tekenen

Denk aan: een vrachtwagencombinatie zal bij een scherpe bocht tevoren uitzwenken en een ruime bocht maken)

 

 

Grafieken benoemen: Bij meerdere grafieken in één assenstelsel de beide grafieken aan de uiteinden benoemen (je mag afkortingen gebruiken).
Ook mag je met verschillende kleuren en een daarbij horende legenda werken

Streepjeslijnen:  Zet streepjeslijnen (stippellijnen) bij het aflezen van een zelfgemaakte grafiek (natuurlijk niet in het boek of het vragenblad). 
Hiermee leg jij uit hoe jij aan je antwoord bent gekomen

 

Lineair:          Als de stapgrootte onder een regelmatige tabel steeds hetzelfde is, dan is de bijhorende grafiek lineair.  Lineaire grafieken moeten kaarsrecht met liniaal (=geo) getekend worden.
Om een rechte grafieklijn te tekenen heb je twee punten nodig.  Neem voor de zekerheid altijd een derde punt  (= controlepunt).  Je hoeft dus niet alle coördinaten uit de tabel in te tekenen.

KENNISVRAGEN: (Klik op het vraagteken; klik nogmaals om antwoorden weer te verbergen)

 

Grafieken beschrijven

 

Grafiek   1         ? 

Grafiek   2         ? 

Grafiek   3         ? 

Grafiek   4         ? 

Grafiek   5         ? 

Grafiek   6         ? 

Grafiek   7         ? 

Grafiek   8         ? 

Grafiek   9         ? 

Grafiek 10         ?