Kom nog eens terug; always under construction!

 

Applets

Oefenopgaven

 

 

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

- Een tabel maken bij een formule

- Een grafiek tekenen bij een formule

- Een geschikte stapgrootte bepalen in een assenstelsel

- De juiste formule bij een tabel kiezen

- Vergelijkingen oplossen door terug te rekenen met een bordje

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

formule  |  pijlenketting  |  stapgrootte  |  zaagtand

vermenigvuldigtabel

Assen benoemen: Zet bij de assen wat de getallen betekenen

Stapgrootte: Maak altijd eerst een tabel voordat je een grafiek gaat tekenen.  De tabel is handig om de stapgrootten langs de assen te bepalen

Vloeiend tekenen: De meeste leerlingen hebben vooral moeite om  vóór de hoek iets 'uit te zwenken'

Verboden gebied: Grafieklijnen mogen niet in het gebied achter (of boven) een zaagtand getekend worden.  Als dat tóch nodig is, zal de begin-stapgrootte bij de as aangepast moeten worden.

Grafiek aflezen: Vergeet de streepjeslijnen met richtingspijlen niet, om aan te geven hoe het gegeven antwoord is verkregen.

                                                        

Spelling:                  stapgrootte, zaagtand, stippellijn (= streepjeslijn)

Tekenen:       Tabellijnen met potlood tekenen (evenals assen, coördinaten en grafieklijnen)
Fouten / onnauwkeurigheden verbeteren
door middel van uitgummen

Assenstelsel: Zet bij de uiteinden van de assen wat de getallen betekenen (Assen benoemen)
Kijk in de tabel welke stapgrootte geschikt is voor de assen.  Bedenk of je gebruik gaat maken van een zaagtand
Bepaal eerst de uiterste waarden die bij de as(sen) komen te staan; wat is het hoogste en wat is het laagste getal?
Zorg voor enige reserveruimte aan het eind van de assen
Zorg dat de stapgrootte per as steeds even groot is.  Op elke as moet je per hokje steeds gelijke stappen nemen.
Voorkom 'Startfouten' bij de nummering aan het begin van de as.  Begin bij de Oorsprong met 0 (nul) of plaats een zaagtand
Het gebied achter (of boven) een zaagtand is 'verboden gebied' , daar mogen geen grafieklijnen getekend worden

Grafieklijn:     Een lineaire grafiek kaarsrecht met geo tekenen; zet tenminste drie punten om de lijn te kunnen trekken.
Sommige grafieken bestaan uit gebogen lijnen; deze moet je 'vloeiend' kunnen tekenen; plaats álle punten uit de tabel in het grafiekgebied.

Vloeiend tekenen: Teken álle coördinaten uit de tabel in het grafiekgebied.
Denk bij het tekenen van de gebogen grafieklijnen aan het afronden van een hoek door een vrachtwagen: deze zal vóór de bocht al iets uitzwenken en daarna de bocht 'ruim nemen (ná de bocht iets 'doorschieten').

Grafiek aflezen: Trek het een geo streepjeslijnen met richtingspijlen om aan te geven hoe het gegeven antwoord is verkregen.  Zorg dat deze lijnen haaks op de assen staan.

Verzorging:  Teken de verticale as 2 hokjes achter de kantlijn
Tussen de verticale as en de kantlijn
géén antwoorden noteren

Formules:      Let er goed op of een formule met of zonder hoofdletter is gegeven; neem de formule altijd letterlijk over.

Vergelijkingen oplossen:  Los de vergelijkingen onderelkaar met tussenstappen op.  Soms is het handig de 'is-gelijk-tekens' recht onderelkaar te zetten.