Natuurlijk zijn breuken belangrijk,     maar verbintenissen ook!

 

Applets

Decimale getallen uitspreken 1

Omzetten naar een decimaal getal

Rekenhulp; oefenapplets

Memoryspel (e)

On line oefenen met "breuken"

1 Afronden

Afronden van getallen

Deel van een cirkel (e)

Breuken oefenen

Breuken, informatie en test

Werken met breuken

Breuken herkennen

Breuken omzetten

Breuken vergelijken

Oefenopgaven

H4 Opgaven Decimale getallen  Uitwerkingen

Volgorde kommagetallen

Index Kommagetallen  (ordenen en bewerken)

 

 

 

 

 

Excel

Decimale getallen.xls 

Breuken en procenten

Hot Potatoes 

Decimale breuken A

Decimale breuken B

Van breuk naar kommagetallen (via decimale breuken) 

Kommagetallen omzetten naar onvereenvoudigbare breuk 

Kommagetalen optellen

Afronden

Afronden

Getallen ordenen

Breuken ordenen

Percent, breuk, decimaal getal

Breuken vereenvoudigen

Ordenen van kommagetallen 

Ordenen van kommagetallen (2)

Procenten

Breuken omzetten in procenten

Vereenvoudigen

Breuken en procenten

Interactief oefenen

Breuken en procenten

Breuken vergelijken

Percent

Geogebra 

Breuken plaatsen 1  (random)

Breuken plaatsen 2  (andom)

Breuken ordenen  (random)

Breuken; helen eruit halen  (uitleg en demo)

Breuken omzetten in decimale breuken  (oefenen)

Breuken maken met een cirkel

Decimale breuken ordenen  (random)

Decimale getallen  (sorteeroefening)

Decimale getallen plaatsen 1 (oefenen met tienden)

Decimale getallen plaatsen 2  (oefenen met honderdsten)

Breuken, decimale breuken & procenten

UITLEG & DEMO

Procenten

Komma of punt?

Leshulp

Praktijk

Suggesties voor pass/kkende inhoud zijn welkom!

KUNNEN  /  VAARDIGHEDEN

Eerlijk, in even grote stukken, delen

Een deel van een hoeveelheid berekenen

Gelijknamig maken van breuken

Afronden op een heel getal

Afronden op decimalen

Breuken naar procenten omrekenen

Omrekenen van vreemd geld met behulp van wisselkoersen (> gt)

Breuken vermenigvuldigen  (> gt)

KENNEN  /  BEGRIPPEN  /  TAGS

breuken:  breuk  |  breukstreep  |  deel <=> geheel noemer  |  teller

kommagetal:  kommagetal  |  decimale getallen  |  verdelen  |  

eindantwoorden: vereenvoudigen  |  afronden

wisselkoersen

procenten

Opdrachten goed lezen: Soms bestaat een opgave uit meerdere opdrachten;
bijv.: 'Neem over', 'Schrijf in juiste volgorde', 'Rond af op .. decimalen', enz..

Nieuwe begrippen: Vaak wordt het omzetten van een gewone breuk in een decimale breuk verward met een procentberekening!

Decimale getallen

Decimale getallen zijn kommagetallen

Bij kommagetallen staat de komma als een scheidingsteken tussen de 'hele getallen' en de 'decimalen'.  Áchter de komma staan altijd één of meer cijfers , bijv.  2,5  of  4,9464

Bedragen worden doorgaans met 2 decimalen aangegeven (€ 1.234,56).
Als er achter de komma geen cijfers staan, dan zetten wij in plaats van twee nullen soms een streepje (een zogenaamd half kastlijntje), bijv.  € 1234,--.   Andere landen kennen die gewoonte niet en schrijven dan: € 1234 of € 1234,00.

Een 'gewone' breuk kun je ook als een kommagetal schrijven, bijv. 1/2 = 0,5  of  3/4 = 0,75

 

Het getal 12.345.607,89 bestaat uit: TM M. HD TD D. H T E, t h
1 2. 3 4 5. 6 0 7, 8 9

 

1 TienMiljoentallen = 1 x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2 Miljoenen = 2 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3 HonderdDuizendtal = 3 x 100.000,00 = 300.000,00
4 TienDuizendtallen = 4 x 10.000,00 = 40.000,00
5 Duizendtallen = 5 x 1.000,00 = 5.000,00
6 Honderdtallen = 6 x 100,00 = 600,00
0 Tientallen = 0 x 10,00 = 00,00
7 Eenheden = 7 x 1,00 = 7,00
8 tienden = 8 x 0,10 = 0,80
9 honderdsten = 9 x 0,01 =

0,09

12.345.607,89

 

Op rekenmachines en in veel internetprogramma's wordt vaak een punt in plaats van een decimale komma gebruikt.  Het getal 12.304,56 wordt daarom in veel Engelstalige landen als volgt geschreven: 12,304.56

Dit kan verwarrend werken, omdat wij bij ieder 1.000-tal een stip als onderscheidingsteken zetten om grote getallen duidelijker leesbaar te maken
(bijv.  12 miljoen = 12.000.000,00)

 

Berekeningen:  Zonder een gevraagde berekening krijg je geen punten
Soms kun je een hokje letterlijk overnemen als berekening.
Schrijf de berekening die je intoetst ook op het papier.  Bij een rekenmachine met een 2-regelige display kun je vlot de ingetoetste berekening overschrijven.

Notatie:   Zet correcte '%-tekens'  en gebruik het  'afrond-teken' .

Notatie:         Breuken óp de schrijflijn noteren (binnen één hokje)
Decimale getallen zijn kommagetallen!  Zet dus komma's (géén punten!!) bij deze getallen.

Opdrachten: Opdrachten goed lezen en letterlijk uitvoeren; bijv. 'Neem over'; neem dan ook exact over.
Opdrachten goed lezen; bijv. 'Rond je antwoord af op twee decimalen'  of  'Geef de berekening erbij'.

Berekeningen: Geef een berekening bij ieder antwoord; leg uit hoe jij aan je antwoord bent gekomen.
Zonder een gevraagde berekening krijg je geen punten !!
Neem de berekening van het scherm van je rekenmachine over op je toetsblad (werkschrift).

Afronden:     Geef afrondingen aan met een 'afrondteken' (»)

Vereenvoudigen: Altijd vereenvoudigen als dat kan