Verberg antwoorden

Toon antwoorden    

1.Thirza woog bij haar geboorte 3,1 kg.
Eerst wordt ze elke week gewogen, daarna om de twee weken.
De resultaten staat in de tabel hieronder. 
leeftijd / weken 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
gewicht / kg 3,1 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,0 4,6 5,1 5,6 5,7 5,6 5,9 6,3 6,6

a)Teken bij deze tabel een grafiek.

b)Bij welke leeftijd geeft de grafiek onregelmatigheden in de groei te zien? 

Wat kan daar de oorzaak van zijn?

c)In welke periode groeide Thirza het snelst?

d)Schat hoeveel kg Thirza na 30 weken weegt.

e)Waarom zou er op de verticale as een zaagtand getekend zijn? 

Antwoord

1.

a)(zie assenstelsel hiernaast)

b)van week 18 tot week 20  (zie streepjeslijnen (b))
De baby kan ziek geweest zijn.

c)van week 10 tot week 12   (zie streepjeslijnen (c))        

d)ongeveer 7 kg (zie streepjeslijn (d))

e)Er is een stukje weggelaten om ruimte te
besparen; meestal is het geboortegewicht
boven de 2 kg.

2.Yoram is in de vakantie naar zijn oma geweest.

De grafiek geeft weer hoe de fietstocht verloopt.

De grafiek bestaat uit zeven stukjes.   Zoek bij elk stukje één van de letters A, B, C, D en E.

AYoram fietst in zijn normale tempo.

BUitrusten moet ook op zijn tijd.

CMisschien krijgen we toch regen.
Even terug naar huis om een jas te halen.

Een lekke band, dan maar lopen.

EIk kan best even snel fietsen als die brommer rijdt. 

Antwoord

gedeelte 1 - tekst A

gedeelte 2 - tekst C

gedeelte 3 - tekst A

gedeelte 4 - tekst E  (de grafiek is het steilst)

gedeelte 5 - tekst B   (de grafiek is constant)

gedeelte 6 - tekst A

gedeelte 7 - tekst D  (de grafiek is minder steil,
          wandelen gaat 3x langzamer dan fietsen)

3.Schets een grafiek van het temperatuurverloop bij het volgende verhaal.

A Het was een koude nacht

BDe zon brak al vroeg door de wolken en het werd snel warm.

CTegen de middag was het zo heet, dat we naar het zwembad zijn gegaan.

DJammer genoeg begon het rond 3 uur flink te waaien.

    Het koelde plotseling af en het regende zelfs nog even.

ELater op de middag werd het gelukkig weer beter en begon de zon weer te schijnen.

Antwoord

4.De vaargeul voor de veerboot tussen Harlingen en Terschelling moet minstens 3 meter diep zijn.  Door eb- en vloedbewegingen van het water voldoet de vaargeul daar niet op elk tijdstip aan.

In de grafiek hierboven zijn de tijden en verwachte waterstanden voor een bepaalde dag weergegeven bij een ondiep gedeelte.

a)Op welke tijdstippen wordt hoogste waterstand verwacht?

b)Wat is de laagste waterstand?

c)Hoe hoog is ongeveer de waterstand om 2 uur 's middags?

d)Tussen welke tijden (ongeveer) kan de boot de zandbank niet passeren?

Antwoord

4.

a)om 4.00 uur en om 20.00 uur (zie streepjeslijnen (a) hiernaast)

b)2 meter (zie streepjeslijn (b))

c)ongeveer 2, 7 meter hoog   (zie streepjeslijnen (c))

d)tussen 9.30 uur en 14.30 uur (zie streepjeslijnen (d))

5.Masaï koopt een rode en een blauwe kaars.
Hij vergelijkt hoe lang ze branden.  Bij de rode kaars hoort de volgende tabel. 
rode kaars    tijd / uren 0 1 2 3 4 5 6 7 8
lengte / cm 52 39 29 21 14 8 4 1 0

De blauwe kaars is een rechte kaars met een lengte van 48 cm en een brandduur van 8 uur.

a)Hoe lang is de rode kaars als je die koopt?

b)Bereken hoeveel cm de blauwe kaars per uur korter wordt.

c)Teken in één assenstelsel de grafieken van beide kaarsen.

d)Maak een schets hoe de rode kaars eruit ziet.

e)Beide kaarsen worden tegelijk aangestoken. Lees uit de grafiek af hoeveel uur de rode kaars langer dan de blauwe blijft?

Antwoord

5.

a)lengte 52 cm

b)48 : 8 = 6 cm per uur korter

c)(zie assenstelsel hiernaast)

d)Bovenaan smal, onderaan breed.

e)ongeveer een half uur (zie streepjeslijnen (e))