TANGENS  =  overstaande r.h.z.  :  Aanliggende r.h.z.   tan = o :  a  

Situatie 1

Bereken hoek A

hoek  A = ░ 

(afronden op hele graden)

Score:/=%

Situatie 2

Bereken de aanliggende zijde

aanl. zijde AB = cm 

(afronden op 2 decimalen)

Score:/=%

Situatie 3

Bereken de overstaande zijde

overst. zijde BC = cm 

(afronden op 2 decimalen)

Score:/=%

SINUS  =  Ooverstaande r.h.z.  :  langste zijde    sin = o :  l   

Situatie 1

Bereken hoek  A

hoek  A = ░ 

(afronden op hele graden)

Score:/=%

Situatie 2

Bereken de overstaande zijde

overst. zijde BC = cm 

(afronden op 2 decimalen)

Score:/=%

Situatie 3

Bereken de langste zijde

langste zijde AC = cm 

(afronden op 2 decimalen)

Score:/=%

COSINUS  =  Aanliggende r.h.z.  :  langste zijde    cos = a :  l   

Situatie 1

Bereken hoek  A

hoek  A = ░ 

(afronden op hele graden)

Score:/=%

Situatie 2

Bereken de aanliggende zijde

aanl. zijde AB = cm 

(afronden op 2 decimalen)

Score:/=%

Situatie 3

Bereken de langste zijde

langste zijde AC = cm 

(afronden op 2 decimalen)

Score:/=%