A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

zaagtand | Z-figuur | Z-hoeken | zijaanzichten | zijkant | zijaanzichten in een plattegrond | zijde |
zonder haakjes schrijven | zonlicht | zeshoek | zevenvoud | zwaartelijn | zwaartepunt |

Z-Figuur

Bij twee evenwijdige lijnen die door een derde lijn wordt gesneden, zijn de binnenhoeken in een 'Z-figuur' gelijk

 

Z-hoeken

Twee evenwijdige lijnen die door een derde lijn wordt gesneden, vormen samen een letter Z. 
De twee 'binnen'hoeken in die Z noemen we Z-hoeken .
Z-hoeken zijn te vergelijken met F-hoeken, maar het patroon is vaak iets moeilijker te vinden

Meer ...

Zaagtand

Om ruimte te besparen wordt soms een begingedeelte van een as weggelaten.
Eigenlijk wordt dat gedeelte 'in elkaar geperst'.  Op die plaats is de stapgrootte anders dan verderop bij de as.  Om aan te geven dat er een gedeelte is weggelaten| zetten we een 'zigzaglijntje' (zaagtand of scheurlijntje)

Het gedeelte achter (of boven) de zaagtand is 'verboden gebied' en mag niet beschreven worden
(de grafieklijn dus niet doortrekken tot de X-as of de Y-as)

Een zaagtand is geen 'dokter Bibber-lijn' of een Esculaap (= doktersteken; slang om een stok);
zorg dat aan beide zijden van de as één zaa
gtand (puntje) getekend is

Meer ..., Meer ...

Zeshoek

 

Zevenvoud

Veelvouden van zeven
voorbeelden: 14 is zevenvoud van 2 omdat 7 maal 2 gelijk is aan 14
voorbeelden: 56 is zeve
nvoud van 8 omdat 7 maal 8 gelijk is aan 56

Zijaanzichten

Een aanzicht vanaf de zijkant

Een afbeelding van de zijkant van een ruimtelijk figuur

Meer ...

Zijkant

Meer ...

Zijaanzichten in een plattegrond

 

Zijde

Zijkant van een figuur

Meer ...

Zonder haakjes schrijven

 

Zonlicht

Zonnestralen lopen evenwijdig

Om de schaduwen van bepaalde voorwerpen te bepalen, kun je gebruik maken van de evenwijdige lijnen op je geo.

Om de schaduwlengte te berekenen (of de hoogte van het voorwerp) kun je gebruik maken van een verhoudingstabel

 

Zwaartelijn

De lijn in een driehoek vanuit een hoekpunt door het midden van de overstaande zijde