A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

waarschijnlijkheid | weg | wegen | wegendiagram | werkelijke afstand | wetenschappelijke notatie | windrichting | windroos | wiskunde | wiskundig model | wisselkoersen | woordformule | wortel | wortelexponent | worteltrekkenwortelformule | wortelverband

Weg

 

Wegen

 

Wegendiagram

Diagram waarbij tussen verschillende punten alle mogelijke verbindingen zijn aangegeven
Het schema kan handig zijn om na te gaan hoeveel mogelijkheden er zijn

 

Werkelijke afstand

 

Wetenschappelijke notatie

De wetenschappelijke notatie van een getal is een andere benaming voor
standaardvorm
of  'zwevende-komma-notatie'  met als grondtal 10.
Het is een manier om enorm grote- of erg kleine getallen weer te geven als een aantal malen een gehele macht van 10.

Wetenschappers hebben veelal te maken dergelijke extreme getallen.  De snelheid van het licht bedraagt ongeveer 300.000.000 meter per seconde, en de hoeveelheid inkt die nodig is voor het drukken van een punt achter een zin op een blad papier is 0,000.000.001 kilogram.

Dit soort getallen zijn nogal lastig om voluit te lezen, uit te spreken of te schrijven.  Om dit probleem te vermijden gebruiken wij de wetenschappelijke notatie om zeer grote (lange) getallen verkort weer te geven.

Bij rekenmachines verschijnt deze notatie als het getal langer is dan het leesvenster kan weergeven.
Ook computerprogramma's (bijv. Excel) tonen zeer grote of zeer kleine getallen vaak in de wetenschappelijke notatie als het invoerveld of de cel te klein van formaat is.  In dat geval wordt de 10 meestal weggelaten en wordt de letter 'E' of 'e' (afkorting van exponent) gebruikt om het grondtal te scheiden van de exponent.
Het getal  1.234.000 wordt dan geschreven als  1234e+6  i.p.v.  1,234 x 10 6 .

Let OP: in plaats van een komma wordt dan vaak een punt gebruikt!

Een ander voordeel van deze verkorte notatie is dat grote getallen makkelijker met elkaar vergeleken kunnen worden; het is eenvoudiger na te gaan welk getal het grootste is.

 

Met beide volgende manieren kun je zelf een groot getal
in de wetenschappelijke notatie invoeren.

Alle getallen in de wetenschappelijke notatie weergeven:  toets   ,
daarna kiezen voor SCI (Scientific notation).

Alle uitkomsten van berekeningen in de standaardvorm tonen:  toets   ,
daarna kiezen voor ENG (Engineer notation).

Om de oude situatie weer te herstellen: ,
daarna kiezen voor FLO (Floating point, drijvende komma).

 

Een wetenschappelijke notatie of standaardvorm is altijd een

getal tussen de 1 en de 10 vermenigvuldgd met een macht van 10.

Grote getallen worden altijd in de vorm a · 10p geschreven, waarin 1 ≤ a < 10 is.  Deze macht van 10 ( ... x 10^..) geeft aan hoeveel plaatsen de komma moet worden verschoven.

Het getal  1.234.000  is in de wetenschappelijke notatie is: 1,234x106.  Dat 106 (tien tot de zesde macht) betekent dat
de komma 6 plaatsen naar rechts moet worden verschoven.

100 = 1
101 = 10
102 = 10 x 10 = 100
103 = 10 x 10 x 10 = 1000
104 = 10 x 10 x 10 x 10 = 10 000
enz.

De hoeveelheid nullen zijn gelijk aan de macht van 10, die we de exponent van 10 noemen.
De snelheid van het licht, 300 000 000 m/s,  kunnen we nu bijvoorbeeld zo schrijven: 3 x 108 m/s.

Is het machtsgetal negatief (10-4), dan gaat de komma zoveel plaatsen (vier) naar links

Het getal "4 525 000 000 000 000" kan je ook schrijven als 4,525 * 1015 (10 tot de 15de macht)

10-1 = 1/10 = 0,1
10-2 = 1/100 = 0,01
10-3 = 1/1000 = 0,001
10-4 = 1/10 000 = 0,0001

In deze gevallen is het aantal plaatsen dat de komma links van het cijfer 1 staat, gelijk aan de waarde van de (negatieve) exponent.

De wetenschappelijke notatie voor 1.234.000.000 is bijvoorbeeld 1,234 x 109 en
het getal 0,000.012.34 is dan 1,234 x 10-5.

 

Windrichting

Meer ...

Windroos

Ezelsbruggetjes Windroos:   Nooit Op Zondag Werken  /  Willem van Oranje

Wiskunde

De wetenschap die zich met de eigenschappen van grootheden als zelfstandige gegevens bezighoudt

Het bestuderen van patronen en structuren

 

Wiskundig model

Grafiek bij een vergelijking

 

Wiskundig tekenen

Je kijkt recht tegen de voorkant van een ruimtefiguur, terwijl de zijkanten schuin omhoog lopen

Alle perspectieflijnen lopen evenwijdig; er is dus geen verdwijnpunt

Wisselkoersen

 

Woordformule

Een algemene uitdrukking die toegepast kan worden toegepast op een grootheid of op meerdere grootheden.

In tegenstelling tot een letterformule, bestaat een woordformule uit volledige woorden

 

Worteltrekken

Worteltrekken (Eng.: square root = sqr) is de inverse operatie / het tegenovergestelde van kwadrateren

3 x 3 = 3˛ = 9  => √9 = 3 (3 is de wortel van 9)

√100=√10x10=√10˛ = 10  Zonder wortelteken geschreven wordt het:102/2 = 101 =10; √100=10

  √25=   √5x5  = √5˛  =   5   Zonder wortelteken geschreven wordt het:   5^(2/2)=5^1= 5; √25= 5

Voer een getal in:   

Meer ...

Wortelformule

Een functie waar een wortel (... ) in voorkomt; bijv.:   y = √ (ax+b).

Vergelijking waarbij de wortel wordt getrokken van een onbekende factor (zoals x of ax + b)

De bijhorende grafiek neemt steeds langzamer toe (= steeds langzamer stijgend)

De wortelvergelijking wordt in 3 stappen opgelost: isoleren - kwadrateren - controleren

Meer ...

Wortelverband

Bij wortelverbanden heb je altijd een formule met een wortelteken erin, bijv. y = 5 + (x-3)

Bij een wortelformule mag het getal waarvan je de wortel moet uitrekenen nooit negatief zijn;
de bijhorende grafiek kan dus nooit ónder de X-as lopen.
Het getal dat je invult en waarmee de wortel precies op nul uitkomt, noemen we de beginwaarde.

De beginwaarde van de hierboven genoemde formule is 3, want 3 - 3 = 0.
Een waarde kleiner dan 3 geeft een foutmelding, omdat de wortel van een negatief getal niet mogelijk is;
(2-5)  =  √(-)1  >> > Error !

Meer ...