A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

samen 180o | samen 360o | schaal | schaallijn | schatten | schema's | scherpe hoek | scherphoekige driehoek | schets | scheurlijn | schijfdiagram | schroeflijn | schuifsymmetrie | schuine zijde | sectoren | sectorhoek | segment | significant | sinus | sinusregel | snijdende lijnen | snijpunt | som | somformule | somgrafiek | somtabel | soorten grafieken | soscastoa | spiegelbeeld | spiegelen | spiegelsymmetrie | spreiding | spreidingsbreedte | sprongdiscontinuïteit | staafdiagram | staartdeling | stafkaarten | stamboom | standaardafwijking | standaarddeviatie | standaardvorm | stapeldiagram | stapgrootte | startgetal | statistiek | steel-blad-diagram | stelling | stelling van Pythagoras | stelling van Pythagoras in de ruimte | stereometrie | stijgen | stijgend deel | stochastiek | stompe hoek | stomphoekige driehoek | straal | stroomschema | substitueren | substitutie | superpositie | supplementaire hoeken | symbool | symmetrie | symmetrie-as | symmetrisch | symmetrische tabel  

Samen 180°

 

Samen 360°

 

Schaal

De verhouding van alle lengten op een afbeelding (plaatje) of (schaal)model met de werkelijkheid

Meestal een verkleining  (plaatje, plattegrond, model) van de werkelijke (=echte) afmetingen

Een vergroting van het origineel is natuurlijk ook mogelijk

De schaal is een breuk waarvan ofwel de teller ofwel de noemer gelijk is aan "1"

voorbeeld: schaal 1 : 125.000  (1/125.000)

Meer ...

Schaallijn

Een lijn waarop een bepaalde schaal getekend is

 

Schatten

Schatten is niet hetzelfde als gokken.  Bij gokken doe je zomaar wat; een 'slag in de lucht' / 'op goed geluk'.
Het antwoord van een schatting moet je kunnen uitleggen.

Bij het schattend rekenen moet je met behulp van een berekening kunnen uitleggen hoe jij aan je antwoord bent gekomen; probeer daarbij steeds een situatie te bedenken waarmee je kunt vergelijken.

Vermeld bij de uitwerking waarmee jij hebt vergeleken of welke 'handige maten' jij hebt gebruikt.  Deze maten zijn vuistregels; zij geven bij benadering een praktische maat (afgerond) waar handig mee gerekend kan worden.

Bij het berekenen van de hoogte van een gebouw, kun je het aantal verdiepingen tellen.
Als etagehoogte rekenen wij gemiddeld 3 meter.
Een flat met 7 etages is dan ongeveer 21 meter hoog (7 x 3 = 21)

Je kunt gebruik maken van de volgende handige maten:
- gem. wandelsnelheid is 5 kilometer per uur; Stevig doorlopen is 6 km/uur
- gem.  fietssnelheid is 18 kilometer per uur (fietsen gaat dus ruim 3x sneller dan wandelen !)
- hoogte van een verdieping (etagehoogte) is 3 meter
- deurhoogte: 2 meter, deurbreedte: 1 meter

(deze vier moet je halverwege klas 1 uit je hoofd kennen !)
- lengte personenauto: 4,5 m; tussenruimte bij twee auto's in een file: 2,5 m
- gewicht volwassene: 75 kilo;   lengte volwassene: 1,80 meter
- Stapgrootte:  0,75 m
- afstand pink - duim: 20 cm
- voetbalveld: 100 bij 50 meter (deze maten kunnen sterk variëren)
- gewone- / standaardemmer: 10 liter
- aantal inwoners van Nederland: 17 miljoen

Meer ...

Schema's

 

Scherpe hoek

Een hoek tussen de 0° en de 90 graden

Een scherpe hoek is kleiner (spitser) dan een rechte hoek

Meer ...

Scherphoekige driehoek

Een driehoek met 3 scherpe hoeken

 

Schets

Een korte beschrijving van een situatie waarbij alleen de hoofdzaken worden weergegeven.

Hoewel de details weggelaten worden, worden in de wiskunde de gegeven lengten en hoekpunten wel weergegeven.  Een schets hoeft niet nauwkeurig met liniaal getekend te worden.

Een schets kan handig zijn om extra hulplijnen (hoogtelijnen, symmetrieassen, diagonalen) te kunnen laten zien.

 

Scheurlijn

Teken dat aangeeft dat er een deel van de grafiek is weggelaten (zaagtand)

Een zigzaglijntje aan het begin van een as om aan te duiden dat er een gedeelte van de nummering overgeslagen is (in elkaar geperst is)

 

Schuifsymmetrie

Een figuur waarbij een motief een aantal keer verschoven is

Het patroon komt steeds terug; herhaalt zich voortdurend

Schuine zijde

 

Seconden

Meer ...

Sectoren

Een gedeelte van een cirkel(sector)diagram.
Elke punt van een ronde taart zou je een sector kunnen noemen

 

Sectorhoek

 

Sinus

Een formule om bepaalde hoeken in een rechthoekige driehoek te berekenen.

ezelsbrug Solcaltoa: Sinus = overstaande rechthoekszijde / langste zijde

 

Snijdende lijnen

Lijnen die elkaar doorsnijden; ze hebben een snijpunt

 

Snijpunt

Het punt waar twee of meer (grafiek)lijnen elkaar doorsnijden,

of een grafiek die één van de assen doorkruist

Meer ... 

Som

De uitkomst van een optelling
Voorbeelden: de som van      3 en 6 is 9    (3 + 6 =9)
                        de som van 3, 4, 5, 6 is 18 ( 3 + 4 + 5 + 6 = 18)

 

Somformule

 

Somgrafiek

Een grafieklijn, die de som (optelling) is van twee of meer andere grafieklijnen

 

Somtabel

 

Soorten grafieken

 

SOSCASTOA <=> SOLCALTOA:  SOS!!  Cas heeft de Toa vermoord!

Er zijn verschillende ezelsbruggetjes om de relaties tussen hoeken en zijden te onthouden.

Een geheugensteun om de sinus, cosinus en de tangens te onderscheiden:
SOS:     S
inus = Overstaande rechthoekszijde / Langste zijde
COS:     C
osinus = Aangrenzende rechthoekszijde / Langste zijde
TOA:     T
angens = Overstaande rechthoekszijde / Aangrenzende rechthoekszijde

soscastoa <=> solcaltoa:  De term 'schuine zijde' is eigenlijk niet helemaal juist; er kan beter gesproken worden van 'langste zijde'.  De langste zijde (lz) van een rechthoekige driehoek ligt altijd tegenover de haakse hoek.

 

Spiegelbeeld

Het teruggekaatst beeld

De lijnen en hoeken zijn aan elkaar gelijk, maar volgen elkaar in tegengestelde volgorde op

 

Spiegelen

 

Spiegelsymmetrie

Een figuur is spiegelsymmetrisch als deze uit 2 identieke helften bestaat, die elkaars spiegelbeeld zijn

Je kunt het figuur dan zo dubbelvouwen, dat de twee helften precies op elkaar passen

              

Bovenstaande knipopdrachten zijn voor veel basisschoolleerlingen
de 'eerste' kennismaking met lijnsymmetrie geweest.

Meer ...

Spreiding

 

Spreidingsbreedte

 

Staafdiagram

Een grafiek die uit staven bestaat; de staven staan los van elkaar

Een staafdiagram lijkt op een histogram.  Bij een staafdiagram vergelijkt men alleen de hoogte van de verschillende staven. De horizontale as hoeft geen schaalverdeling te hebben, maar kan ook bestaan uit losse objecten (bijv. automerken, namen van landen, namen van personen, enz.)

De hoogte van de staaf komt overeen met de frequentie of de proportie (of het percentage) van het bijbehorende object

Om aan te geven dat er tussen elke staaf geen andere waarden mogelijk zijn, raken de staven elkaar (vaak) niet

Meer ... Meer ...

Staartdeling

Bij delingen met grotere getallen wordt de staartdeling gebruikt;
je deelt op papier een groot getal door een kleiner getal, waarbij een rest kan ontstaan

 

Stafkaarten

 

Stamboom

Een schema met namen waaruit vertakkingen komen.  Deze vertakking stellen de 'kinderen' voor

 

Standaardvorm

 

Stapeldiagram

 

Stapgrootte

Het verschil tussen twee getallen

In een assenstelsel moet het verschil tussen twee opeenvolgende getallen langs de HELE as steeds hetzelfde (even groot = constant) blijven

Verschillende assen kunnen wel een eigen stapgrootte hebben. De stapgrootte op de horizontale as hoeft niet gelijk te zijn aan de stapgrootte op de verticale as

Meer ...

Startgetal / begingetal

formule:  In de woordformule  bedrag in €  =  15 +  7,50 x tijd in uren  is 15 het vaste bedrag;
het vaste bedrag is altijd het startgetal of begingetal
Het startgetal vind je in een formule altijd bij het plus- of min-teken

In de volgende voorbeelden is het startgetal steeds met rood aangegeven:
het startgetal ligt boven de Oorsprong:  y = 5x + 3                8 + 5 u = b                7m + 5 = k
het startgetal ligt onder de Oorsprong:  y = 5 x - 3              - 8 + 5 u = b                7m  - 5 = k

 

tabel:  Het startgetal kun je in een regelmatige tabel onder de nul vinden. 
Soms moet je de tabel langer maken om de uitkomst onder de nul af te lezen.
Let op; de woorden start en begin zijn misleidend; het getal hoeft niet persé aan het begin van een tabel te staan!

 

grafiek:  Het startgetal van een lineaire grafiek vind je bij het Snijpunt van de grafiek met de verticale as (y-as).
Het startgetal is dan de y-coördinaat van het snijpunt van de grafiek met de y-as
De grafiek kan zowel boven als onder de Oorsprong de verticale as snijden; het startgetal kan dan ook zowel boven als onder de Oorsprong op de y-as liggen.

Meer ...

Statistiek

Meer ...

Steel-blad-diagram

Een steel-blad-diagram is een manier om een grote hoeveelheid gegevens snel en geordend in beeld te brengen

De getallen (tientallen, honderdtallen, enz.)vóór de verticale streep vormen de steel, de getallen (eenheden) erachter vormen het blad (handnervig)

Meer ... Meer ...

Stelling

Een belangrijk resultaat van een redenering

 

Stelling van Pythagoras

In een rechthoekige driehoek zijn de kwadraten van de beide rechthoekszijden samen gelijk aan
het kwadraat van de langste zijde (hypotenusa)

Formule:  a2 + b2 = c2

Meer ...

Stelling van Pythagoras in de ruimte

 

Stijgen

Een grafieklijn die omhoog loopt

Stijgen betekent: hoger of meer

Meer ...

Stijgend deel

 

Stompe hoek

Een hoek tussen de 90° en de 180 graden

Een hoek die groter is dan een rechte hoek (90°; dus minder spits) en kleiner dan een gestrekte hoek (180°) 

Meer ...

Stomphoekige driehoek

Een driehoek met 1 stompe hoek en 2 scherpe hoeken

 

Straal

Een lijnstuk vanuit het midden van een cirkel (middelpunt) naar een punt op de cirkelrand

De Straal (S) is de helft van de diameter (d)

De straal van een cirkel is de afstand van het middelpunt tot een willekeurig punt op de cirkel

Voor straal gebruiken we het symbool r (=radius)

Meer ...

Stroomschema

Een gerichte graaf

Een schema waarin een aantal vragen wordt gesteld en waarbij je weer bij de beginvragen kunt komen

 

Substitueren

 

Supplementaire hoeken

Hoeken waarvan de som 180° is

 

Symbool

Teken dat een wiskundig begrip voorstelt of een wiskundige bewerking aanduidt

Symbool

Naam

Betekenis / Omschrijving

=   ≠

vergelijking

is gelijk aan,  is niet gelijk aan

afrondteken

is ongeveer gelijk aan; afronding

identiek, overeenkomstig

is identiek aan

<   >

vergelijking

is kleiner dan, is groter dan

≤   ≥

vergelijking

is kleiner dan of gelijk aan, is groter dan of gelijk aan

+   −

optelling, aftrekking

plus, min(us)

±

optelling of aftrekking

plusminus, ongeveer

×   •

vermenigvuldiging

maal, keer

:   /   ÷

deling

gedeeld door

wortel

de wortel uit …

| |

absolute waarde

absolute waarde van ...

het oneindige

oneindig

π

pi

pi

//  

evenwijdig, niet evenwijdig

... is evenwijdig aan ...

⊥  

haaks, loodrecht

... staat loodrecht op ...

%   ‰

procent,  promille

honderdste deel (percentage),

duizendste deel (promillage)

Euroteken

bijv. €125,80

°

gradenteken

bijv. 45°

§

paragraaf

bijv. §3.2

driehoek

bijv. ∆KLM

hoekteken

bijv. ∠H

:=   :Û

definitie

is gedefinieerd als

functie- of afbeeldingspijl

van ... naar

 Þ

implicatie

als ... geldt, dan geldt ook ...; uit ... volgt ..., daaruit volgt

Û

gelijkwaardigheid

dan en slechts dan

conjunctie

en

disjunctie

of

¬   /

ontkenning, negatie

niet

al- of universele kwantor

voor alle … geldt

existentiële kwantor

er bestaat een ... zodat geldt …

{ , }

verzamelingaccolades

de verzameling van ...

{ : }   { | }

verzameling

de verzameling van alle ... waarvoor geldt ...

∅   {}

lege verzameling

de lege verzameling

  

element van...

zit in ... ; is een element van ...

  ()

deelverzameling

is een (echte) deelverzameling van

È

vereniging

vereniging van … en ...

doorsnede

doorsnede van ... en …

\

verschilverzameling

minus; zonder

×

keer, product

A maal B

P(X)

machtsverzameling

verzameling van deelverzamelingen

N of

Natuurlijke getallen

N0  { 0, 1, 2, 3, ... }

N+  { 1, 2, 3, ... }

Z of

gehele getallen

Z  { ..., -3, -2, -1, 0 1, 2, 3, ... }

Z+ verzameling positieve gehele getallen

Z-  verzameling negatieve gehele getallen

Q of

Rationale getallen

Q+ verzameling positieve rationele getallen

Q-  verzameling negatieve rationele getallen

R of

Reële getallen

R

C of

Complexe getallen

C

B

Binaire getallen

B

som

De som van ... voor ... van ... tot …

product

het product van ... voor ... van … tot …

integraal

Integraal (van ... tot …) van ... d-…

Meer ..., Meer ...

Symmetrie

Meer ...

Symmetrie-as

De lijn waarin je spiegelt.
De spiegellijn die een figuur in twee gelijke delen verdeelt en elkaars spiegelbeeld vormen

De 'vouwlijn' in een spiegelsymmetrisch figuur heet de symmetrieas.
Sommige figuren kun je op meerdere manieren dubbelvouwen en hebben dus meer dan één symmetrieas

Symmetrieassen worden met een streepjeslijn aangegeven om de niet te verwarren met de doorgetrokken diagonaallijnen.  De symmetrieassen steken bovendien buiten het figuur uit

Meer ...

Symmetrisch

Een figuur heet symmetrisch als
hij in twee exact gelijke delen verdeeld kan worden die elkaars spiegelbeeld zijn

 

Symmetrische tabel