A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

natuurlijke getallen | negatieve co÷rdinaten | negatieve getallen | negatieve getallen op je rekenmachine | negatieve groei | negenproef | netto | nevenhoeken | Newton | noemer | norm | noteren | nul | nulhoek | nullijn | numeriek

natuurlijke getallen

Symbool: N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ... }

 

Negatieve co÷rdinaten

 

Negatieve getallen

Getallen kleiner of gelijk aan 0: ů,  -3,  -2,  -1, 0

Getallen onder nul worden altijd met een  '-' ervoor aangegeven ( -7)
Als het 4 graden vriest is de temperatuur 4 graden onder 0;  - 40░C

Negatief banksaldo: "In het rood staan!";   je hebt dan een schuld aan de bank

Meer ...

negatieve getallen op je rekenmachine

Meer ..., Meer ...

negatieve groei

Als bij een exponentieel verband de groeifactor groter is dan 1, is de bijhorende grafiek 'steeds sneller stijgend' en is er sprake groei (toename).

Bij een groeifactor kleiner dan 1 is de bijhorende grafiek 'steeds sneller dalend' en spreken we van negatieve groei
(de term 'groeifactor' is wel juist, al lijkt deze tegenstrijdig).

In de economie spreken we van negatieve groei (= recessie) als de economische groei daalt en lager is dan gemiddeld.  Recessie betekent letterlijk 'teruggang' of 'achteruitgang'.

Meer ...

netto

De inhoud zˇnder verpakking
bruto - tarra = netto

 

nevenhoeken

Aanliggende hoeken waarvan de som 180░ is

 

noemer

In een breuk is het getal onder de deelstreep de noemer; de breuk is naar dit getal genoemd.

De noemer geeft de naam van het deeltal aan

In de breuk 3/4 is 4 de noemer (3 is de teller)

Meer ...

noteren

Opschrijven

 

nul

Niets, zero, nada, nothing, ...

Het Arabische woord sifr (cijfer) betekent 'nul'.  Symbool: 0

Het neutrale element t.o.v. de rekenkundige bewerking optellen

 

nulhoek

Een hoek van 0░

Een hoek waarvan de benen samenvallen

 

nullijn

De nullijn van een geodriehoek staat loodrecht op de onderkant/basis en de evenwijdige lijnen

Meer ...