A  |  B  |  C  |  D  |  EF  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

maand | maateenheid | machientje | machientjesschema | macht | machten van tien | machten vergelijken | machtsformule | machtsfunctie | machtsverheffen | maten | matrices | matrix | maximum | mediaan | meervoudig | meetkunde | meridiaan | metriek stelsel | middellijn | middelloodlijn | middelpunt | middelpuntshoek | middelwaardestelling | middenparallel | millimeter | miljoen | minimum | minuut | Möbius | modale klasse | modulo | modus

maand

Meer ...

maateenheid

Geven de betekenis aan van een getal; maken duidelijk waar het om gaat
voorbeelden: lengtematen (cm, m, dm, ... ), oppervlaktematen (cm², m², dm², ... ha, are, ...),
gewichten (kg, dhg, dag, ...), tijdeenheden (uur, kwartier, minuut, ...), enz. ...

 

machientje

Een denkbeeldig apparaat wat je gebruikt om getallen in te voeren om daarna een bewerking mee uit te voeren

Meer ...

machientjesschema

Een schema waarin een formule wordt aangeduid met pijlen

 

macht

Het 'machtsgetal'  (synoniem: exponent) geeft aan
hoe vaak een getal (het grondtal) met zichzelf vermenigvuldigt moet worden
2
³  [ 2 tot de 3e macht ]                 = 2 x 2 x 2 =   8
5²  [ 5 tot de 2e macht (5 kwadraat) ] = 5 x 5 = 25

Omdat sommige digitale programma's geen tekens bóven de schrijflijn in superscript kunnen weergeven,
wordt een macht bij dergelijke programma's en rekenmachines vaak aangeduid d.m.v. een ^-teken ('dakje')
vb: 5^2 = 52 = 25

 

machten van tien

 

machten vergelijken

 

machtsformule

Formules (bijv.: y = 0,5xn) waarbij x tot de macht n wordt gedaan, waarbij n groter is dan 2 (bij n = 2,
is de formule kwadratisch)

Als je machtsformules gaat vergelijken, wint op den duur degene met de grootste exponent,
ongeacht het getal wat voor de xn staat

 

machtsverheffen

Berekenen van machten

 

maten

 

matrices

 

maximum

 

mediaan

De mediaan is de middelste waarneming van een serie waarnemingen die logisch geordend zijn
(50% van de getallen ligt onder de mediaan en 50% ligt erboven)

Om de mediaan te berekenen zet je dus eerst alle getallen achterelkaar op rij in volgorde van klein naar groot, om daarna het middelste getal te zoeken. Als het aantal getallen van de rij even is,
dan is er geen middelste getal.  De mediaan is in dat geval het
rekenkundig
gemiddelde van de middelste twee getallen.

Voorbeelden:
1, 2, 4, 8, 9      (4 is het middelste getal)      Mediaan = 4
1, 1, 2, 4, 9, 9  (2 en 4 zijn de middelste getallen; gemiddelde hiervan is 3)  Mediaan = 3
1, 1, 3, 4, 9, 9  (3 en 4 zijn beide middelste getallen; gemiddelde is 3,5)       Mediaan = 3½

De mediaan bevindt zich op het gemiddelde van de boxplot.

Meer ...Meer ...

metriek stelsel

Vroeger werden veel 'meetinstrumenten' gebruikt de altijd 'bij de hand' waren.  Zo werd er gemeten met 'duimen', 'ellen' en 'voeten'.  Ieder mens heeft verschillende maten en daarom moest er veel 'omgerekend' worden.
Het metrieke stelsel of metrische systeem gebruikt de meter als rekeneenheid voor afstand, oppervlakte en inhoud.  Met dezelfde basiseenheid is omrekenen veel eenvoudiger geworden.

 

 

Instructieposters:   lengtematen   |   oppervlaktematen   |   inhoudsmaten   |   gewichten

Meer ...

middellijn

Een rechte lijn die vanaf een punt van de cirkel door het middenpunt naar de ander kant van de cirkel loopt.
Deze lijn verdeelt de cirkel in twee gelijke helften

 

middelloodlijn

Een loodlijn door het midden van een lijnstuk

Een lijn die loodrecht door het midden van een ander lijnstuk gaat (middel - midden, lood - loodrecht)

 

middelpunt

Het midden van een cirkel (de straal van een cirkel loopt van middelpunt tot cirkellijn)

Punt ten opzichte waarvan een figuur symmetrisch is (puntsymmetrie)

Het punt dat even ver verwijderd is van alle punten van de omtrek van een figuur

Meer ...

middelpuntshoek

Hoek waarvan het hoekpunt samenvalt met het middelpunt van een gegeven cirkel,
zodanig dat beide benen over twee stralen vallen

Het hoekpunt van een middelpunthoek valt samen met het middelpunt van een cirkel

 

milimeter

Eén duizendste deel (mili) van een meter, 1 mm = 0,001 mtr
Zie meter

 

miljoen

Een hoofdtelwoord dat het getal 1.000.000 aangeeft
1 miljoen = 1.000.000 = 1.000 x 1.000 = 106

Symbool : M

minimum

 

minuut

Meer ...

modale klasse

De modale klasse is de groep (klasse) met de hoogste frequentie (die dus het meest waargenomen wordt)
Als er meer dan één het vaakste voorkomen (gedeelde eerste plaats), dan is er geen modale klasse

 

modus

De modus is het meest voorkomende getal (of waarneming) uit een serie waarnemingen
(getal met de hoogste frequentie)

LET OP: Er kan er maar 1 de modus zijn.
Als er meer dan één het vaakste voorkomen (gedeelde eerste plaats), dan is er géén modus

Evenals het gemiddelde en de mediaan is de modus een centrummaat

De uitdrukkingen 'een modaal inkomen' of 'twee keer modaal', hebben te maken met de modus van alle inkomens

Meer ...,  Meer ...