A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
lamplicht | langste zijde | lemma | lemniscaat | lengte | lengtematen | letterformule | lichaamsdiagonaal | lichtjaar | lijn | lijndiagram | lijnstuk | lijnstuk in de ruimte | lijnsymmetrie | lineair | lineaire grafiek | lineaire groei | lineaire formule | lineaire tabel | lineair verband | lineaire vergelijking | links en rechts hetzelfde | links van de verticale as | Lissajousfiguur | liter | logaritme | logica | logo | loodlijn | loodrecht | loodrechte lijnen

lamplicht

 

langste zijde (LZ)

De langste zijde van een rechthoekige driehoek is altijd de zijde tegenover de rechte hoek (let op het  'rechthoeksteken' (winkelhaakje))

Bij het berekenen van de langste zijde met behulp van het 'schema van Pythagoras', moet de langste zijde altijd onderaan genoteerd worden

De langste zijde wordt ook wel de schuine zijde genoemd.  Deze omschrijving is niet altijd juist; bij draaien van een rechthoekige driehoek kunnen de rechthoekszijden ook schuin geplaatst worden

De langste zijde (Pythagoras: hypotenusa) van een rechthoekige driehoek ligt altijd tegenover de rechte hoek.

Meer ...

lengte

Meer ...

lengtematen

Meer ...

letterformule

Meer ...

lichaamsdiagonaal

Een lijn die van hoekpunt naar hoekpunt dwars door een ruimtefiguur gaat 

 

lichtjaar

 

lichtjaar

 

lijn

Een verzameling opeenvolgende punten zonder eindpunten; de grafische lijn loopt aan beide uiteinden oneindig door.

Doorgaans is een lijn vrij dun en kaarsrecht.  Hoewel de lijn (de rechte) beperkt wordt door de beschikbare afbeeldingruimte, loopt deze altijd maar door.

Een halve lijn bestaat uit een verzameling punten die start met een beginpunt en daarna oneindig doorloopt.

 

lijndiagram

Een lijndiagram (lijngrafiek) is een grafische weergave in de vorm van een (rechte) lijn.  Hierbij kunnen gegevens afgelezen worden over twee of meer grootheden die onderling met elkaar in verband staan.

 

lijnstuk

De kortste verbinding tussen twee punten

Een verzameling punten die aan beide uiteinden een eindpunt heeft (een begin- en een eindpunt)
en vormt de kortste verbinding tussen twee punten

In tegenstelling tot een lijn is een lijnstuk begrensd en volledig zichtbaar

Neem een lijn met daarop twee punten, dan noemen we het gedeelte van de lijn tussen de twee punten,
beide punten meegerekend, een lijnstuk

 

lijnstuk in de ruimte

 

lijnsymmetrie

Een figuur is  lijnsymmetrisch als het dubbelgevouwen kan worden (vouwsymmetrie) zodat de ene kant precies op de andere kant past.  De vouwlijn heet dan de symmetrie-as

De afbeelding aan de ene kant van de symmetrie-as is het spiegelbeeld van de afbeelding aan de andere kant (en omgekeerd natuurlijk)

De ene helft van een figuur is het spiegelbeeld is van de andere helft , met als scheiding een rechte lijn, is een lijnsymmetrische figuur

 

lineair

Een rechte lijngrafiek

Als de stapgrootte onder een regelmatige tabel steeds hetzelfde is, dan is de bijhorende grafiek lineair

Lineaire grafieken moeten kaarsrecht (met liniaal / geo) getekend worden

Om een rechte grafieklijn te tekenen heb je twee punten nodig.  Neem voor de zekerheid altijd een derde punt  (controlepunt).  Je hoeft dus niet alle coördinaten uit de tabel in te tekenen

Meer ...

lineaire grafiek

Een rechte grafieklijn

Meer ...

lineaire groei

 

lineaire formule

Bij een lineaire formule is er sprake van gelijke groei.  De bijhorende grafiek is een kaarsrechte lijn.

In de formule  y = a·x + b  geeft de letter a de vaste toe- of afname aan.  De waarde van a wordt het hellingsgetal of richtingsgetal (richtingscoëfficiënt) genoemd.

De letter b is de y-waarde van het snijpunt met de verticale as (als x = 0).  De waarde van b is dan het startgetal (van af de nul bij komend)

Meer ...

lineaire tabel

 

lineair verband

Een formule waarin géén kwadraten of machten  voorkomen.

De grafiek van een lineair verband heeft de vorm van een rechte lijn,
die zowel stijgend als dalend kan zijn.

 

Meer ...

lineaire vergelijking

 

links en rechts hetzelfde

 

links van de verticale-as

 

liter

Meer ...

Logaritme

Logaritme nemen van een getal is het omgekeerde proces van machtsverheffen

Met ³log81 = ³log34 = 4 ;  de macht waartoe men 3 moet verheffen om 81 te krijgen

 

logo

Een logo is een teken of merk dat is ontworpen als herkenningsteken van een bepaald artikel, fabriek, maatschappij e.d.

Een logo kan bestaan uit: een woordmerk, een beeldmerk of een combinatie van een woordmerk en een beeldmerk

 

Loodlijn

Een lijnstuk die loodrecht (onder een hoek van 90°) op een ander lijnstuk staat

Als twee rechten a en b elkaar loodrecht snijden, zijn beide lijnen een loodlijn op elkaar

 

loodrecht

SchietloodHaaks is een hoek van 90°

Twee lijnen die het vlak in vier even grote hoeken verdelen, staan loodrecht op elkaar 

In de bouw worden haakse hoeken meestal met een winkelhaak getekend.
Een metselaar metselt tussen profielen.  De profielen moeten zuiver rechtop ( te lood ) staan, we noemen dat profielen stellen.  Je kunt dit doen met een schietlood of stelwaterpas.
Een schietlood bestaat uit het houten klos met daaraan verbonden een lood van messing of koper.
De klos is iets breder dan het lood, zodat het lood altijd vrijhangt van de wand.
Bij stevige wind is het schietlood lastig te gebruiken omdat het dan niet stil blijft hangen.
Ook deur- en raamkozijnen worden met behulp van een waterpas afgesteld om deze loodrecht (=haaks) met de vloer te krijgen.

Horizontale - en verticale lijnen staan haaks opelkaar.
De zon staat loodrecht boven de evenaar

Een rechthoek is een vierhoek met haakse hoeken; de lengte en de breedte staan loodrecht op elkaar.

"Hou je haaks", is een bekende uitdrukking om iemand sterkte toe te wensen.
Je bedoelt dan te zeggen: "Kop op, houd je rug recht en blijf rechtop staan!"

Meer ...

loodrechte lijnen

Lijnen die samen een haakse hoek van 90 graden vormen, staan loodrecht op elkaar

Een verticale lijn staat loodrecht op een horizontale lijn;
de hoek is dan 90 graden en wordt met een 'winkelhaakje' aangegeven (haakse hoek)

Meer ...