A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

kaartvierkant | kans | kansdichtheid | kansrekening | kansverdeling | kardinaalgetal | kegel | kettingregel | k.g.v. | kijkhoek | kijklijnen | klasse | klassenbreedte | klassenindeling | klassenmidden | klok (digitaalwijzer) | kleiner dan | kleiner dan bij formule | knooppunt | koers | koershoek | koershoek tekenen | kommagetal | kompasroos | koorde | korter schrijven | korting | kransproduct | kruisende lijnen | kruisproduct | kubieke | kubus | kubusbouwsel | kuub | kwadraat | kwadraat afsplitsen | kwadrant | kwadrateren | kwadratisch verband | kwadratische formule | kwadratische vergelijking | kwantiel | kwantor | kwartielafstand | kwartielen | kwartaal

Kaartvierkant

 

Kans

Waarschijnlijkheid, mogelijkheid dat iets gebeuren zal

Meer ...

Kegel

Een ruimtefiguur

-Een kegel heeft een cirkel als grondvlak

-De rest van de kegel bestaat uit een rond vlak, dat bovenin in een punt samenkomt

-Het bovenste punt ligt recht boven het middelpunt van de cirkel

Formule inhoud:  inhoud kegel = (s * s * pi * h) *1/3

 

Kijkhoek

De hoek van die beide kijklijnen vormen

Meer ...

Kijklijnen

De rechte lijn waarlangs je kijkt; vanaf de ogen naar het voorwerp dat bekeken wordt

Lijnen die de buitenkant van je gezichtsveld aanduiden;
ze geven de grens aan wat je wel ziet  en wat je niet ziet

Meer ... 

Klasse

Een bij elkaar horende groep

 

Klassenbreedte

Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde, waarvoor een klasse of categorie is gedefinieerd

 

Klassenindeling

 

Klassenmidden

 

Klok (DigitaalWijzer)

Meer ...

Kleiner dan

Meer ..., Meer ...

Kleiner dan bij formule

 

Knooppunt

 

Koers

Meer ...

Koershoek

Koershoeken:  Koershoeken worden altijd vanuit het noorden (N = 0°) gemeten
(als je een route met een kompas gaat lopen, stel je bij elke koerswijziging de kompasnaald weer op het noorden in om daarna het aantal graden te bepalen)

Teken daarom een duidelijke 'noordpijl' en noteer de hoofdletter N daarboven 

Koershoeken worden altijd met de wijzers van de klok mee gemeten

Meer ...

Koershoek tekenen

Meer ...

Kommagetal

Getal met één of meer cijfers achter de komma
voorbeelden: 0,5 of 3,142 of 0,9876

Let op: veel rekenmachines geven een punt in plaats van een komma

Meer ...

Kompasroos

Meer ...

Koorde

Een lijnstuk dat twee punten van de cirkelrand met elkaar verbindt

 

Korter schrijven

 

Korting

Meer ...

Kruisende lijnen

Evenwijdige lijnen met een verschillende richting die elkaar, ook na verlenging, niet snijden

 

Kruisproduct

Een kruis(je) ziet er als volgt uit: X 

Het product is een vermenigvuldiging; een keer (X)-som

'De getallen die schuin tegenover elkaar staan vermenigvuldig je met elkaar. Vervolgens deel je het antwoord door het derde getal'

bewerking

omschrijving

symbool

uitkomst

vermenigvuldigen
(herhaald optellen)

Keer

of  

het product

 

Kubieke

Inhoudsmaat

Er is sprake van drie loodrecht op elkaar staande richtingen (lengte, breedte, hoogte)
voorbeelden: km³, m³, dm³, cm³, mm³

 

Kubus

Een ruimtefiguur (regelmatig veelvlak met de vorm van een 'dobbelsteen')

Kenmerken:
-  6 even grote vierkante
grensvlakken (boven, onder en aan elk van de 4 zijkanten) (het vlak onder wordt het grondvlak (bodem) genoemd)

-12 gelijke (evenlang) ribben; 4 aan de bovenkant, 4 aan de onderkant, en 4 om de bovenkant en onderkant met elkaar te verbinden (alle ribben snijden elkaar loodrecht)
-  8 hoekpunten
-12 zijvlakdiagonalen en 4 lichaamsdiagonalen

Formules (van kubus met zijden/ribben van lengte 'z'):
inhoud
kubus = zijde keer zijde keer zijde = z³
oppervlakte
kubus = 6z²

Andere benamingen voor een kubus zijn: regelmatig zesvlak, hexaëder (eng.: cube, hexagon)

Een kubus is óók een balk en een prisma.

Meer ...

Kubusbouwsel

 

Kuub

 

Kwadraat

Een getal tot de macht twee; voorbeeld: 5² = 5 * 5
Machtsgetal
met exponent 2 [een getal tot de tweede macht]: cijfer * cijfer

Voorbeelden:
   3² =   3 X  3  =    9
12²  =12 X 12 = 144

Het product van een met zichzelf vermenigvuldigd getal
voorbeeld:  het kwadraat van 6 = 6² , want 6 maal 6 = 36

Om een kwadraat digitaal weer te geven, moet vaak één van beide volgende knoppen worden gebruikt:

Meer ...

Kwadraat afsplitsen

 

Kwadrant

Het vierde deel van een cirkeloppervlak

De X-as en Y-as verdelen het platte vlak in vier kwadranten (delen) tussen de assen,
die in tegenwijzerszin worden genummerd met Romeinse cijfers

 

Kwadrateren

 

Kwadratisch-verband

Meer ...

Kwadratische formule

Een formule waarin een kwadraat (= 2e macht) voorkomt. bijv.: y = a. x² - b

De grafiek bij een kwadratische formule wordt een parabool genoemd
Als a < 0 is de bijhorende grafiek een bergparabool.
Als a > 0 is de bijhorende grafiek een dalparabool

Afhankelijk van de positieve of negatieve waarde van a, geeft de waarde van b  de maximale-/minimale waarde van y aan

Meer ...

Kwadratische vergelijking

 

Kwartielen

Een serie in logische volgorde geordende waarnemingen kunnen een vier delen (kwarten) verdeeld worden.
De middelste waarneming van een serie waarnemingen heet de mediaan)

Het eerste kwartiel is het middelste getal van de eerste helft van een serie waarnemingen

Het derde kwartiel is het middelste getal van de tweede helft van de serie waarnemingen

 

Kwartielafstand

De afstand tussen het derde en eerste kwartiel

Het verschil tussen het 1e en 3e kwartiel  (derde kwartiel - eerste kwartiel = kwartielafstand)

 

Kwartaal

Eén vierde deel van een jaar; 3 maand (12 : 4 = 3)
1e kwartaal: januari, februari, maart
2e kwartaal: april, mei juni
3e kwartaal: juli, augustus, september
4e kwartaal: oktober, november, december

 

Meer ...