A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

illustreren | impliceren | inductie | informatie verzamelen | ingenieursmanier | ingeschreven | ingesloten hoek | inhoudsformules | inhoud | inhoudsmaten | inkrimpen van een grafiek | inlijsten | inspringende hoek | integraal | interest | interpolatie | interval | inverse | inverteren | invoer | invullen in formule | irrationaal | iso-hoogtelijn | isolijn |isometrie |  isomorf

illustreren

Iets uitleggen / verduidelijken aan de hand van een voorbeeld, een tekening, een schema, een schets of een figuur

 

informatie verzamelen

 

ingenieursmanier

Zodanig naar een ruimtelijk figuur kijken, dat je drie grensvlakken goed ziet

 

ingesloten hoek

Hoek tussen twee halve rechten of zijden

 

inhoudsformules

 

inhoud

De inhoud van een ruimtefiguur bereken je door 3 haakse richtingen (loodrecht op elkaar) met elkaar te vermenigvuldigen, bijv. l * b *   of   G *   of   (s * s (* pi) * h.
inhoud kubus   =  z * z * z
inhoud balk      =  l * b * h
inhoud cilinder =  s * s * π * h

De inhoud van een ruimtefiguur bereken je door de oppervlakte van het grondvlak te (G) vermenigvuldigen met de hoogte (h)      inhoud prisma = G * h

De inhoud wordt altijd in kubieke eenheidsmaten gegeven (m3, dm3, cm3)

Meer ...

inhoudsmaten

Meer ...

inklemmen

 

inkrimpen van een grafiek

 

inlijsten

Bij sommige figuren is het niet mogelijk de oppervlakte met een bekende formule te berekenen.
Om toch de oppervlakte van zo'n figuur te berekenen teken je eerst
zo krap mogelijk er een rechthoek omheen; het figuur is dan als het ware ingelijst

De overtollige driehoeken of rechthoeken zijn meestal wel met een bekende oppervlakte-formule te berekenen, omdat nu de lengte en de breedte (cq basis en hoogte) eenvoudig te meten zijn.  Op roosterpapier kun je deze zijden vaak eenvoudig tellen

Meer ...

inspringende hoek

Een hoek die groter is dan een gestrekte hoek (180°) en kleiner dan een volle hoek (360°).

 

interpolatie

Uit gekende waarden kunnen we de ongekende waarden berekenen

voorbeeld : Als in de formule a + b = c de gegevens a en b gekend zijn, kan de onbekende c berekend worden

 

invoer

Datgene wat je invoert

 

invullen in formule

 

ISO-hoogtelijn