A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

factor | factor berekenen | factoren | faculteit | Fermat | f-hoeken | Fibonacci | formule | formule en grafiek | formule en tabel | formule maken | formules omdraaien | formules veranderen | formules vergelijken | formules met haakjes | formules zonder haakjes | fractalen | frequentie | frequentietabel | functie | functievoorschrift | functiewaarde

factor

De samenstellende delen van een product; voorbeeld: 12 = 3 * 4   3 en 4 zijn de factoren

De getallen die men met elkaar vermenigvuldigt, worden de factoren van de vermenigvuldiging genoemd

Een grootheid of getal waarmee vermenigvuldigd is of vermenigvuldigd moet worden

(ontbinden in factoren; de factoren van 10 zijn : 1, 2, 5 en 10;  2 is een factor van 10 omdat 10 = 2 * 5)

Het getal waarmee je álle lengten van een figuur vermenigvuldigt noem je de (vergrotings)factor

Als de factor een getal groter dan 1 is, dan wordt de figuur groter

Is de factor een getal tussen 0 en 1, dan wordt de figuur kleiner. Ook dit noem je vergroten, ook al wordt de figuur kleiner

Bij vergroten kun je een rekenpijl of een verhoudingstabel gebruiken

Meer ...

factor berekenen

1)  Teken eerst een 'lege' rekenpijl of een 'lege' verhoudingstabel

2)  Vul de maten 'oud' en 'nieuw' in (of 'klein' en 'groot' of 'origineel' en 'kopie')

3)  Bereken de factor.  Soms moet je daarvoor het getal áchter de pijl door het getal voor de pijl delen (terugberekenen)

 

factoren

De getallen die je met elkaar wilt vermenigvuldigen of delen

F-hoeken

Bij twee evenwijdige lijnen die door een derde lijn gesneden wordt, zijn de 'binnenhoeken' gelijk.

De drie lijnen vormen samen een letter F.  Beide even grote hoeken in die F noemen we daarom F-hoeken

Meer ...

formule

Een algemene uitdrukking die toegepast kan worden op één of meerdere grootheden

Woordformules worden meestal afgekort tot letterformules

Formules kun je vaak op verschillende manieren schrijven
voorbeeld: oppervlakte drie
hoek = b * h / 2    of     (b * h)/2    of    0,5 * b* h

Meer ...

formule en grafiek

 

formule en tabel

 

formule maken

 

formules omdraaien

 

formules veranderen

 

formules vergelijken

Meer ...

formule zonder haakjes

 

formules met haakjes

 

fractalen

Meetkundige figuren met een grillige vorm

 

frequentie

De frequentie geeft aan hoe vaak een bepaalde uitkomst of gebeurtenis is waargenomen
(hoe vaak een gebeurtenis plaats vindt)

Het aantal keren dat een getal voorkomt, heet de frequentie van dat getal

Meer ...

frequentietabel

Tabel waarin per waarneming is aangegeven hoe vaak deze is voorgekomen in de steekproef

Meer ...

functie

Een functie voegt aan elk origineel een bijhorend beeld toe

Een functie legt uit waar het origineel voor dient