HOEZO?? ... WISKNUDDE??

 Hoezo WiskNuDde ???   Wiskunde moet je DOEN  ! ! !                          Hoezo WiskNuDde ???   Wiskunde moet je DOEN  ! ! !

O  N  D  E  R  W  E  R  P  E  N 

GETALLEN

Cijfers en getallen
Andere getalsystemen: Romeinse cijfers
Hoofdbewerkingen ( +  -  x  : )
Ongelijkheden
Getalwaarden
Afronden
Rekenvolgorde / Rekenen met haakjes
Schattend rekenen
Negatieve getallen
Breuken en decimale getallen
Machten en wortels
Wetenschappelijke notatie
Rekenoefeningen  (verzamelpagina)

 algebra 

Rekenen met variabelen
Rekenpijl en pijlenketting
Formules
Vergelijkingen
Formules en vergelijkingen
Vergelijkingen oplossen
(inklemmen, bordjes- , balansmanier)
Ontbinden in factoren

VERHOUDINGEN

Breuken
Procenten
Verhoudingen en procenten
Verhoudingen
Verhoudingstabellen
Rekenen met formules
Tijd / snelheid  -  massa / dichtheid

 

VERBANDEN

 lineair 

Grafieken
Formules, verbanden en grafieken
Formule, tabel en grafiek
(startgetal, hellingsgetal)
Vergelijken
(dubbele tabellen en grafieken, inklemmen)

 niet-lineair 

Machtsverbanden
(kwadratisch, derde macht, wortelverband)
Exponentiële verbanden
Niet-lineaire verbanden
(omgekeerd evenredig, hyperbool, periodiek)

 

 

KOM VERDER

 

MEETKUNDE

 vlakke meetkunde (2D) 

Hulpmaterialen
Lijnen en cirkels
Vlakke figuren
Driehoeken
Symmetrie
(lijn-. draai, schuif-, puntsymmetrie)
Plaatsbepalen 1
(assenstelsel, coördinaten, kaartvierkanten)
Kaart en schaal
Hoeken en graden
Pythagoras
Metriek stelsel  -  Eenheden
Lengte, omtrek en oppervlakte
(driehoeken, vierhoeken)
Omtrek en oppervlakte
(cirkels)
Goniometrie
(Hellingen en tangens)
Gelijkvormigheid
Vergroten
Vectoren

 ruimtemeetkunde (3D) 

Aanzichten
(kijklijnen, kijkhoeken, perspectief, kubushuisjes)
Uitslagen
Ruimtefiguren
Constructies
Doorsneden en hoogtelijnen
Inhoud
(kubus, balk, piramide | formules)
Oppervlakte & inhoud
(cilinder, kegel en prisma | formules)
Plaatsbepalen 2
(koershoeken, coördinaten in de ruimte,
Pythagoras in de ruimte)

 

 

INFORMATIE VERWERKEN en ONZEKERHEID

Onderzoeken
(verzamelen, ordenen)
Centrummaten
(gemiddelde, modus, mediaan, boxplot)
Schema's & Tabellen
Diagrammen
(lijn-, staaf, cirkel-, beeld-, steelbladdiagram)
Statistiek
Kansrekening
Grafen

 

EXAMEN

Examen-verzamelpagina

 

WOORDENBOEK WISKUNDE

A  |  B  |  C  |  D  |  E

F  |  G  |  H  |  I  |  J

K  |  L  |  M  |  N  |  O

P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U

V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

 

YURLS (verzamelpagina)

 Wiskunde- / Rekenonderwerpen

 

Quizlet (verzamelpagina)

 Mijn Quizlet-oefenbestanden

 

Ontwikkelingen

Deze site is na enkele jaren weer actief.
Vanaf midden 2021 worden lay-out en inhoud bijgewerkt.
Vooral de links moeten gecheckt worden;
de Geogebra-koppelingen worden z.s.m. hersteld.
Always under construction