HOEZO?? ... WISKNUDDE??

 Hoezo WiskNuDde ???   Wiskunde moet je DOEN  ! ! !                          Hoezo WiskNuDde ???   Wiskunde moet je DOEN  ! ! !

O  N  D  E  R  W  E  R  P  E  N 

REKENEN

Getallen
Hoofdbewerkingen ( +  -  x  : )
Afronden
Rekenvolgorde
Schattend rekenen
Breuken en decimale getallen
Procenten
Negatieve getallen
Machten en wortels
Wetenschappelijke notatie
Tijd / snelheid  -  massa / dichtheid
Rekenoefeningen  (verzamelpagina)

Romeinse cijfers

 verhoudingen 

Breuken
Verhoudingen en procenten
Verhoudingen
Verhoudingstabellen
Rekenen met formules

 ALGEBRA 

Rekenen met variabelen
Werken met haakjes
Rekenpijl en pijlenketting
Formules
Vergelijkingen
Formules en vergelijkingen
Vergelijkingen oplossen
(bordjes- , balansmanier)
Ontbinden in factoren

VERBANDEN & GRAFIEKEN

 lineair 

Vergelijken
(dubbele tabellen en grafieken)
Lineaire formule, tabel en grafiek
(startgetal, hellingsgetal)
Grafieken
Formules, verbanden en grafieken

 niet-lineair 

Machtsverbanden
(kwadratisch, derde macht, wortelverband)
Exponentiële verbanden
Niet-lineaire verbanden
(omgekeerd evenredig, hyperbool, periodiek)

 

 

 

KOM VERDER

 

MEETKUNDE

 vlakke meetkunde (2D) 

Vlakke figuren
Lijnen en cirkels
Driehoeken
Plaatsbepalen 1
(assenstelsel, coördinaten, kaartvierkanten)
Kaart en schaal

Symmetrie
(lijn-. draai, schuif-, puntsymmetrie)
Pythagoras
Vergroten
Kaart en schaal
Gelijkvormigheid
Hoeken en graden
Metriek stelsel  -  Eenheden
Lengte, omtrek en oppervlakte
(kubus, balk, piramide, prisma)
Omtrek en oppervlakte
(cirkels)

Vectoren

 ruimtemeetkunde (3D) 

Aanzichten
(kijklijnen, kijkhoeken, perspectief, kubushuisjes)
Uitslagen
Ruimtefiguren
Constructies
Doorsneden en hoogtelijnen
Inhoud
(kubus, balk, piramide | formules)
Oppervlakte & inhoud
(cilinder, kegel en prisma | formules)

Plaatsbepalen 2
(koershoeken, coördinaten in de ruimte,
Pythagoras in de ruimte)
Goniometrie
(Hellingen en tangens)

 

 

 

INFORMATIE VERWERKEN

Onderzoeken
(verzamelen, ordenen)
Centrummaten
(gemiddelde, modus, mediaan, boxplot)
Schema's & Tabellen
Diagrammen
(lijn-, staaf, cirkel-, beeld-, steelbladdiagram)
Statistiek
Kansrekening
Grafen
 

EXAMEN

Examenverzamelpagina

 

 

WOORDENBOEK WISKUNDE

A  |  B  |  C  |  D  |  E

F  |  G  |  H  |  I  |  J

K  |  L  |  M  |  N  |  O

P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U

V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

 

Mededeling

Deze site is na bijna 5 jaar afwezigheid weer online.  Komende tijd worden zowel de lay-out als de inhoud geüpdatet.

Let op: vooral de links naar andere sites zijn nog niet allemaal gecontroleerd en daarom veelal achterhaald!!

Door strengere beveiligingsregels werken ook sommige applets niet meer optimaal of moet een geblokkeerd script speciaal geaccepteerd worden;
Vanaf begin 2018 worden per hoofdstuk de koppelingen met alle geogebra-applets hersteld.

Always under construction                               Always under construction                               Always under construction