HOEZO?? ... WISKNUDDE??

 Hoezo WiskNuDde ???   Wiskunde moet je DOEN  ! ! !                          Hoezo WiskNuDde ???   Wiskunde moet je DOEN  ! ! !

O  N  D  E  R  W  E  R  P  E  N 

GETALLEN

Getallen
Hoofdbewerkingen ( +  -  x  : )
Afronden
Rekenvolgorde / Rekenen met haakjes
Schattend rekenen
Breuken en decimale getallen
Procenten
Negatieve getallen
Machten en wortels
Wetenschappelijke notatie
Tijd / snelheid  -  massa / dichtheid
Rekenoefeningen  (verzamelpagina)
Romeinse cijfers

 algebra 

Rekenen met variabelen
Rekenpijl en pijlenketting
Formules
Vergelijkingen
Formules en vergelijkingen
Vergelijkingen oplossen
(bordjes- , balansmanier)
Ontbinden in factoren

VERHOUDINGEN

Breuken
Verhoudingen en procenten
Verhoudingen
Verhoudingstabellen
Rekenen met formules

 

VERBANDEN

 lineair 

Vergelijken
(dubbele tabellen en grafieken, inklemmen)
Lineaire formule, tabel en grafiek
(startgetal, hellingsgetal)
Grafieken
Formules, verbanden en grafieken

 niet-lineair 

Machtsverbanden
(kwadratisch, derde macht, wortelverband)
Exponentiële verbanden
Niet-lineaire verbanden
(omgekeerd evenredig, hyperbool, periodiek)

 

 

KOM VERDER

 

MEETKUNDE

 vlakke meetkunde (2D) 

Vlakke figuren
Lijnen en cirkels
Driehoeken
Plaatsbepalen 1
(assenstelsel, coördinaten, kaartvierkanten)
Kaart en schaal
Symmetrie
(lijn-. draai, schuif-, puntsymmetrie)
Pythagoras
Vergroten
Kaart en schaal
Gelijkvormigheid
Hoeken en graden
Goniometrie
(Hellingen en tangens)
Metriek stelsel  -  Eenheden
Lengte, omtrek en oppervlakte
(driehoeken, vierhoeken)
Omtrek en oppervlakte
(cirkels)
Vectoren

 ruimtemeetkunde (3D) 

Aanzichten
(kijklijnen, kijkhoeken, perspectief, kubushuisjes)
Uitslagen
Ruimtefiguren
Constructies
Doorsneden en hoogtelijnen
Inhoud
(kubus, balk, piramide | formules)
Oppervlakte & inhoud
(cilinder, kegel en prisma | formules)
Plaatsbepalen 2
(koershoeken, coördinaten in de ruimte,
Pythagoras in de ruimte)

 

 

INFORMATIE VERWERKEN

Onderzoeken
(verzamelen, ordenen)
Centrummaten
(gemiddelde, modus, mediaan, boxplot)
Schema's & Tabellen
Diagrammen
(lijn-, staaf, cirkel-, beeld-, steelbladdiagram)
Statistiek
Kansrekening
Grafen

 

EXAMEN

Examen-verzamelpagina

 

WOORDENBOEK WISKUNDE

A  |  B  |  C  |  D  |  E

F  |  G  |  H  |  I  |  J

K  |  L  |  M  |  N  |  O

P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U

V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

 

YURLS (verzamelpagina)

 Wiskunde- / Rekenonderwerpen
(ISK-Almelo / voor anderstaligen)

 

Ontwikkelingen

Deze site is na enkele jaren weer actief.
Vanaf begin 2021 worden lay-out en inhoud bijgewerkt.
Vooral de links moeten gecheckt worden;
de Geogebra-koppelingen worden z.s.m. hersteld.
Always under construction